Egholm skal ikke ødelægges

Lokale politikere vil ikke forstå, at klima, miljø og natur skal topprioriteres.

Den nordjyske trafikmafia skal have modstand til stregen, så de ikke får held til at luske en forbindelse over Egholm igennem. Lokale politikere med Regionsformand Ulla Astman i spidsen skal ikke lykkes med at give indtryk af, at det er uproblematisk at ødelægge Egholm med en motorvej tværs over øen. De skal heller ikke lykkes med at give indtryk af, at det er en samlet nordjysk befolkning, der står bag dette ønske. Der er ikke enighed - og specielt da ikke i Aalborg - om dette projekt. Ingen af fortalerne for at ødelægge Egholms natur og rekreative potentiale for børn og voksne i alle aldre har et klart mandat fra vælgerne. Alligevel fortsætter de med at fremture på denne skråsikre facon, som vi hidtil har set. Lad os nu få begyndt på valgkampen frem mod regions- og kommunevalgene i november. Lad os få alle fakta på bordet, og lad os se, hvordan den overordnede politik for klima, miljø og natur bliver tilrettelagt, så vi kan leve op til alle internationale mål på disse områder. Det tidligere amtsråd og Aalborg Byråd har i to omgange sammen med Vejdirektoratet uden held forsøgt at få presset en VVM-redegørelse igennem. Det seneste forsøg blev gjort i 2006 umiddelbart før amternes nedlæggelse. Fra denne VVM-sammenfatning har jeg trukket nogle citater ud, som på ingen måde støtter forslaget om at føre en motorvej tværs over Egholm: ”Egholmlinjen forudsætter en særskilt bro fra Lindholm til Egholm. En sådan fast forbindelse vil ændre radikalt på typen af besøgende, som i stigende grad vil blive bilister mod nu cyklister og fodgængere. Dette må forventes at ændre billedet af en ø i harmoni, hvor man i stilhed kan vandre eller cykle rundt på øen, og hvor sejlturen derover er en oplevelse i sig selv” Trafikken på en ny 3. Limfjordsforbindelse over Egholm vil medføre en belastning af området, som ikke tidligere har været ramt af trafikstøj. Det vil ændre oplevelsen af Egholm og i nogen grad påvirke den rekreative værdi. Den samme belastning vil også være tilfældet, hvor motorvejens linjeføring passerer over Østerådalen. ”En 3. Limfjordsforbindelse over Egholm vil få indflydelse på den del af Limfjorden, som er mest benyttet af Aalborgs borgere til rekreative formål. Vest for jernbanebroen og nord og syd om Egholm har lystsejlerne, roklubberne, kano- og kajakklubberne, samt søspejderne deres største aktivitetsfelt. Der er også i området en koncentration af kolonihaver, museer og børneinstitutioner. Der bades fra Lindholm Fjordpark og Mølholmsøerne og Hasseris Skov benyttes hele året af Vestbyens beboere. De rekreative områder på begge sider af fjorden er således Aalborgs og Nørresundbys mentale og fysiske lunger. Egholm besøges årligt af ca. 70.000-80.000 gæster, primært endagsturister, som kommer for at opleve øens særegne natur og dyreliv. Ud over indholdet af ovennævnte citater findes der en lang række argumenter for at friholde Egholm for en motorvej. Argumenter som hver for sig burde være rigeligt til at opgive projektet. I skrivende stund passerer facebookgruppen ”Bevar Egholm som ø” 975 medlemmer. Gruppen, som jeg har oprettet, har kun eksisteret i 3 uger. En anden gruppe ”Bevar Egholm” er oppe på godt 800 medlemmer, og der er meget lidt personsammenfald mellem de 2 grupper. Så enighed er måske et stort ord, når det gælder en eventuel motorvej tværs over Egholm.