Lokalpolitik

Egnene skal ikke afvikles

Mange lyspunkter var der ikke i 2002. Vi får heller ingen Udligningsreform i år, så økonomiske trængte kommuner ikke skal stå som tiggere over for deres egen penge. Da deres situation er fremkaldt af, at landets kommuner er forskellige og at der er tale om en skævvridning af Danmark, når det drejer sig om lønudviklingen og de sociale udgifter. Kristian Jensen (V) sagde herom ved finanslovsdebatten: "Det er Venstres opfattelse, at der også til næste år skal afsættes en tilsvarende pose penge, så de økonomisk mest trængte kommuner kan få en hjælpende hånd". Citat slut. Dette kan kun opfattes som et løftebrud over for såvel kommunerne som socialdemokraterne, da det stred imod det løfte, som regeringen gav, at de økonomiske trængte kommuner ville blive løst med en udligningsreform Det nærmeste, vi kom et svar på at afhjælpe økonomiske betrængte kommuner, var da Kristian Jensen svarede - at der kommer to skridt. Det første skridt bliver at gå i retning af at fjerne de værste knaster, og det fulde skridt bliver så, når vi får strukturkommissionen. Svarene fik mig til at kvittere med bl.a. følgende efter lang tids debat: "Angående svage kommuner lød det i det første indlæg fra hr. Kristian Jensen, at disse svage kommuner kunne se frem til, at de måtte affinde sig med også til næste år at få fattighjælp fra staten, Og da så hr. Kristian Jensen blev stillet over for, hvad det var, man havde lovet kommunerne, nemlig at man pr. 1. april ville finde en løsning eller sætte et arbejde i gang heromkring, så fik vi den erkendelse fra hr. Kristian Jensen, at det ville blive rettet til ved de kommende forhandlinger. Jeg tager det som et tilsagn om - og jeg tror, også de vil se sådan på det i de økonomisk svagere stillet kommuner - at regeringen nu er til sinds at komme med en løsning, som ikke minder om fattighjælp, men som de virkelig kan lave deres budgetter efter så de ikke først må skære på velfærdsområderne og skoleområdet. Det tror jeg de har set frem til. Hr. Kristian Jensen kunne jo have sagt det i sit første indlæg, så havde vi været langt, langt længere fremme i debatten her. Det kommende år må nu vise, om Regeringen vil leve op til, at der 1. april ligger et forslag, som løser de økonomiske trængte kommuners situation. Jeg kan heller ikke i denne nytårshilsen lade være med at benytte lejligheden til at sige, at så længe vi havde en socialdemokratisk ledet regering, var der vilje til også fra borgerlige politikere at bevare forsøgsgårdene i Tylstrup og Silstrup nord for Limfjorden samt forsøgsgårdene Rønhave og Boris syd for Limfjorden. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke Morsøs borgmester for støtten omkring forsøgscenter Silstrup. Desværre holdt enigheden kun så længe, vi havde en socialdemokratisk regering. Så snart vi fik en borgerlig regering, fik tonen fra borgerlige politikere en anden lyd, ja, der blev ikke megen lyd at høre fra de tidligere oppositionspolitikerne, som tidligere havde brugt stærke ord om nedlæggelse af statslige arbejdspladser i vort område. Alle borgerlige stemmer forstummede. Enkelte af dem havde appelleret til vælgerne om at få lov til at følge mig ind i Folketinget, så vi sammen kunne være nogle flere til at kæmpe for vor egn. Alt dette er eksempler på, at de nuværende regeringspartier kun brugte regionalisering og det med at tage nærdemokratiet i deres mund som værktøjer til at opnå regeringsmagten, og når først de havde opnået den, kunne de se højt og flot på det, de havde lovet som opposition, at bevare forsøgsgårdene i Tylstrup, Silstrup, Boris og Rønhave. Og når de svagest stillede kommuner ikke kunne klare deres problemer, var det nærliggende at i stedet for at skabe en udligningsreform, så valgte regeringen centraliseringen gennem en strukturkommission. Med disse foreløbige udsigter er der brug for, at vi alle står sammen, da uanset Strukturkommission og centralisering, ja, så er vi beliggende i et område hvor der er langt til de videregående uddannelser. Vort uddannelsessystem i Hanherred og Thy og det Nordlige Vendsyssel er på trods af, at det ikke er universitetsbaseret basis for vores egnsvelfærd, hvorfor der ikke bør være tale om egenbetalinger, da der i forbindelse med meruddannelse kun er tale om, at området får dækket udskudt uddannelse. Og skal vor egne klare fremtidens udfordringer, så vi ikke kun bliver afviklet til at blive et turist- og ældre reservat, kan det kun ske gennem den teknologiske fornyelse og gennem videreuddannelse. Velkommen til et nytår og til en fælles kamp for vor egnes udvikling og ikke egnens afvikling. Ole Vagn Christensen, Provst Sonnesvej 12, Thisted, er folketingsmedlem (S).