Egnsbank HH-aktier steg 95 procent

2004-rekordoverskud på 132,5 mio. kr. mod 90,7 mio. kr. i 2004

FJERRITSLEV:Aktionærerne i Egnsbank Han Herred-koncernen kan kun være tilfredse. Aktierne steg i løbet af 2004 med 95 procent og ligger ved offentliggørelsen af regnskabet i kurs 980. Banken kom ud af 2004 med et overskud på 132,5 mio. kr. før skat. Dermed har banken opnået sit hidtil bedste resultat. Året før var overskuddet 90,7 mio. kr., så der er tale om en fremgang på 41,8 mio. kr. eller 46,1 pct. – Det er et resultat, som vi alle – og ikke mindst vore mange aktionærer – kan være stolte over, fastslog formand Egon Korsbæk ved bankens repræsentantskabsmøde på Fjerritslev Kro. Egenkapitalen blev forrentet med 35,3 pct. før skat, hvilket på ny bringer Egnsbank Han Herred i front blandt branchens bedste hvad angår forrentning af egenkapitalen. – Koncernens resultat er heller ikke gået ubemærket hen på aktiemarkedet, fortsatte Egon Korsbæk. – Med en aktiekurs på 1000 har vi nået en børsværdi på 1,6 mia. kr. - Vi har noteret os, at den skærpede konkurrence i sektoren samt den lave rente har medført et fald i bankens rentemarginal. Denne virkning har vi forsøgt at kompensere for gennem en øgning af det samlede forretningsomfang, påpegede Egon Korsbæk. – Den enkelte borger har i 2004 fået flere penge mellem hænderne. Det er efterhånden kun ganske få privatkunder, der har problemer med at leve op til deres forpligtelser. Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen 15. marts, at der ligesom sidste år udbetales 15 procent i udbytte til aktionærerne.