Gymnasiale uddannelser

Egnsbank vil bygge kollegium

Egnsbank Han Herred går ind i kampen for at bevare Fjerritslev Gymnasium

FJERRITSLEV: Egnsbank Han Herred melder sig nu i kampen for at bevare Fjerritslev Gymnasium. Banken tilbyder i et brev til gymnasiets ledelse at bygge et kollegium, og banken håber, at det kan være med til at sikre det nødvendige elevgrundlag. Bankens forslag er, at der oprettes en kostafdeling, og banken giver tilsagn om at betale for opførelsen af en kollegiebygning med 40 elevpladser på gymnasiets grund. Det er under forudsætning af, at der kan laves en lejeaftale med Nordjyllands Amt. - Vi vil gerne vedkende os vores medansvar i denne vigtige sag, siger administrerende direktør Finn Strier Poulsen fra Egnsbank Han Herred og fortsætter: - Alle gode idéer skal frem på bordet, og efter vores mening kan et kollegium være en af de brikker, der skal til, for at få skabt det elevgrundlag, som er bydende nødvendigt for gymnasiets overlevelse. Vi er indstillet på at tilbyde amtet en lejeaftale på meget gunstige vilkår. Tilbuddet kommer i kraft af den seneste tids debat om gymnasiet, som i det nye skoleår blot har to 1.g-klasser. En eventuel lukning er nævnt som en mulighed i et sparekatalog, som amtspolitikerne skal diskutere i næste uge. Derfor er tidspunktet for egnsbankens udmelding ikke tilfældigt. Gymnasiets ledelse har svaret banken pr. brev, og heri påskønnes forslaget af bestyrelsesformand Karin Duedahl, formand for pædagogisk råd CarstenLandbo-Sørensen og konstitueret rektor Olfert Andreasen. De kalder det et fremsynet initiativ. Gymnasiet siger ja tak til et nybyggeri betalt af banken og peger samtidig på flere mulige modeller for kollegiets drift. En af dem er et kostkollegium med køkken eller en aftale med en af byens restauranter om kosttilbuddet. Endelig peger gymnasieledelsen på muligheden for at etablere kollegiet som ungdomsboliger. Læs også 1. sektion.

Forsiden