Egnshistorie genskabes med nænsom hånd

Over 400 år gamle dekorationer blotlægges i Torslev Kirke

Byggeri 12. december 2004 05:00

TORSLEV: Kalkmalerier, over 400 år gamle med våbenskjolde, ranker, blomster, blade og fantasifugle som motiver, afdækkes for tiden med nænsom hånd i Torslev Kirke. Da arbejdet blev sat i gang, fastslog Nationalmuseet, at det ville være vanskeligt men muligt at blotlægge og restaurere de gamle malerier. Det er konservator Isabelle Brajer fra Nationalmuseet, der er i gang med det enorme tålmodighedsarbejde: Med en lille, skarp hammer banker hun forsigtigt gamle kalklag af for at blotlægge kalkmalerierne i kirkens vestlige hvælving. Derefter repareres murværk og kalkmalerier efter meget strenge regler, hvor det kun er tilladt at retouchere til det oprindelige, endelig ikke at tilføre stærkere farver eller nyt i det hele taget. - Det er forbudt, det er uetisk at gætte eller digte, man skal bevare autensiteten, siger Isabelle Brajer. Der skal være patina, billederne skal ikke være, som om de var malet i går. Hvor det er påkrævet, bruges en særlig stregteknik - små krydsende streger til at skelne mellem oprindelige og konserverede motiver. Hvor motiver er gået tabt, efterlades blanke flader. Isabelle Brajer, født i USA og uddannet konservator i Krakow i Polen, kom her til landet for 18 år siden og har været ansat på Nationalmuseet i alle årene i Danmark. Hun begyndte at restaurere kalkmalerierne i Torslev Kirke i september og venter at være færdig i slutningen af januar eller begyndelsen af februar. I disse dage arbejder hun alene, men ind imellem har hun hjælp af et par kolleger fra Nationalmuseet. Kalkmalerierne blev opdaget i forbindelse med reparation af kirkens murværk for nogle år siden, og de er blevet grovafdækket inden den igangværende restaurering. - Kalkmalerierne blev fundet så vigtige ikke blot for kirken, men også for områdets historie, at det blev besluttet at fremdrage dem fuldstændigt og sætte dem i stand, siger Isabelle Brajer, der arbejder højt til vejrs på stillads og med skarpe projektører, der sikrer, at hun kan se selv de mindste detaljer. Malerierne er fra årene lige efter 1550. Det ved vi fra våbenskjole, der tilhører familien Banner, som ejede kirken og Kokkedal dengang. Kalkmaleriernes stil er den samme som i Lerup og Saltum kirker. - Der er i øvrigt fundet kalkmalerier fra to forskellige perioder i Torslev Kirke. Fra en lidt ældre periode er fundet såkaldte murermesterdekorationer, lidt primitive malerier af bl.a. Sankt Nicolaus og Sankt Martin på hest, tilføjer Isabelle Brajer. Begge hold malerier vil være synlige efter restaureringen. Genskabelsen af kalkmalerierne i Torslev Kirkes vestlige hvælving koster ca. 1,5 mio. Heraf har menighedsrådet sikret sig en halv million fra forskellige fonde. Og rådet håber desuden at få et statstilskud. Resten af pengene, måske op imod en million, skal lånes over 10 år. - Det betyder, at der nok går 10 år, inden vi får råd til at få genskabt kalkmalerierne i de to andre hvælvinger, siger Jonna Madsen, formand for Torslev Menighedsråd. Kalkmalerierne i de to andre hvælvinger er "kun" murermesterdekorationer, og Jonna Madsen anslår, at dette arbejde måske vil koste en million.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...