Egnsmindesamlingen hjælper mange

JERSLEV:Egnsmindesamlingen for Jerslev og Omegn får jævnligt forespørgsler fra personer, der ønsker oplysninger om deres forfædre. Forespørgslerne kommer fra folk i såvel ind- som udland. Det oplyste formanden, Ruth Kristensen, i sin beretning på foreningens generalforsamling, der blev holdt i arkivets egne lokaler. - Det er dejligt at kunne hjælpe folk, der søger oplysninger. Nogle gange lykkes det, andre gange kan vi af forskellige grunde ikke hjælpe. Ofte er forespørgslerne først rettet til sognepræsten, men hvis hun ikke har mulighed for at hjælpe, overgiver hun sagen til os eller henviser til arkivet, da vore kirkebøger går længere tilbage i tid, end de bøger, præsten har i sit arkiv. - Vi kan kun være tilfredse med dette samarbejde, sagde hun. Formanden oplyste, at foreningen har 187 medlemmer, hvilket er en lille fremgang i forhold til sidste år. Der har været 54 besøgende på arkivet i årets løb. Arkivet deltog med billeder og avisudklip i forårets håndarbejdsudstilling. Sammen med pensionistforeningen har Egnsmindesamlingen holdt en række hyggeeftermiddage på Forskolen med foredrag, lysbilleder og anden underholdning. Møderne har været godt besøgt, og der er netop taget hul på en ny sæson, hvor der er planlagt syv møder med forskelligt indhold. Sidst i oktober udkommer bogen, "Fra land og by 8", hvori Jerslev-arkivet bidrager med to artikler. Lørdag 26. oktober holdes en reception på arkivet i anledning af bogudgivelsen. Fredag 15. november holdes den årlige madaften, der hvert år har samlet mange mennesker til en hyggelig oplevelse. Kasserer Grethe Voldbæk gennemgik regnskabet. Hun oplyste blandt andet, at foreningen modtager tilskud fra kommunen og fra Jerslev Sparekasse. Foreningen har investeret i et digitalkamera, der bliver flittigt brugt. Kontingentet blev uændret fastsat til 25 kr. pr. medlem. Lisse Larsen trådte ud af bestyrelsen, da hun ikke ønskede genvalg. I stedet valgtes Kirsten Hansen, mens Grethe Voldbæk og Leo Larsen blev genvalgt.