Lokalpolitik

Egnsplanvej ligger fast

Rådmand tror på bedre plads til Gug Boldklub

VISSE:Beboerne i Vedbæk skal ikke gøre sig forhåbninger om at slippe for at få den kommende Egnsplanvej tværs igennem kvarteret. Til gengæld bliver Gug Boldklub til en vis grad imødekommet. Sådan tegner billedet sig, inden byrådets tekniske udvalg i dag skal behandle forslaget om en ny linjeføring for den kommende Egnsplanvej. Forslaget vil betyde, at vejen skærer sig gennem Vedbæk, der ligger mellem Visse og Gug. En del af Gug Boldklubs baner skal lægge jord til Egnsplanvej og en større rundkørsel. I stedet er klubben stillet erstatningsbaner øst for Vedbæk i udsigt, men teknisk rådmand Henrik Thomsen (SF) har set skitser, der ved at flytte rundkørslen lidt kan give plads til seks-syv fodboldbaner omkring klubhuset og på begge sider af en kommende Engsplanvej. En række foreninger og borgere i området har protesteret mod planerne, blandt andre Gug Erhvervsforening og den lokale socialdemokratiske partiforening. De vil begge have vejen trukket syd om Vedbæk og Gug Boldklubs baner, så den i stedet går i kanten af Kongshøjskoven. Men den løsning duer ikke, mener Henrik Thomsen: - Kongshøj har en høj prioritet som naturområde, ligesom det er vandindvindingsområde. Det vil også betyde, at man skal grave meget ind i bakken og det vil blive meget dominerende i landskabet. Rådmanden peger desuden på, at det sydlige forløb rent vejteknisk ikke kan lade sig gøre, hvis vejen skal have status som en landevej. Det handler om især om vejens kurver. Både erhvervsforening og socialdemokraterne har klaget over, at forslaget vil fjerne den direkte forbindelse mellem Visse og Gug. Men den forbindelse vil fortsat eksistere, blot skal bilisterne nu køre et lille stykke mod vest ad Egnsplanvej, inden de via rundkørslen på Gug Boldklubs baner kan dreje ind mod Gug, forklarer Henrik Thomsen. - Et af formålene med den nye vej er netop at aflaste Gugvej. Det er rigtigt, at Gug og Visse hører tæt sammen, men vejen er jo også indfaldsvej for et stort området i sydøst - og med Egnsplanvej er det meningen at få dem til at bruge motorvejen i stedet for Gugvej, når de skal ind til byen, siger han. - Jeg forstår godt, at beboerne i Vedbæk er utilfredse og frustrerede, men vi kan ikke flytte vejforløbet. Det skal nemlig også passe med udfletningen mod Mariendals Mølle og de planer, der er lavet i forbindelse med Den Tredje Limfjordsforbindelse.