Byggeri

Egnssamlingen arver igen

Egnssamlingen i Saltum arver omkring en halv mio kr.

SALTUM:Egnssamlingen i Saltum kan se frem til en arv på omkring en halv million kroner, hvis Egnssamlingen bliver fritaget for boafgift, som de har søgt Told og Skat om. Told og Skat behandler i øjeblikket ansøgningen, og har ønsket en erklæring fra børne- og kulturudvalget om, at modtagelsen af arven ikke reuducerer i kommunens drifttilskud til foreningen. Børne- og kulturudvalget har tilkendegivet, at arven ikke får indflydelse på det kommunale tilskud. - Vi er meget positive over, at der er nogen, der tænker på de kommunale foreninger, og vi kan med glæde melde tilbage, at arven ikke får indflydelse på foreninges budget, siger udvalgformand Henrik K. Pedersen (V). Det er formanden for Egnssamlingen, Helge Nielsen, naturligvis glad for. - Det kommunale tilskud dækker stort set kun driften af Egnssamlingen, mens f.eks. vedligeholdelse af vores bygninger ikke kan dækkes af tilskuddet, siger han og tilføjer, at arven derfor betyder meget for foreningen. - Arven vil være en stor hjælp, hvis vi skal vedligeholde vores bygninger, og det mener jeg også, vil være i afdødes ånd, siger han. Bestyrelsen i Egenssamlingen har endnu ikke taget stilling til, hvad pengene skal bruges til blandt andet fordi, at Told og Skal først skal færdigbehandle ansøgningen om boafgifts-fritagelse, og derfor er beløbets eksakte størrelse ikke kendt. Og så er der altid nogle omkostninger ved at arve, fortæller formanden. Men han kunne forestille sig, at pengene kunne gå til bygningsforbedringer af lokalerne på Fårupvej. - Hensigten er at invenstere pengene i vores bygninger. Vi har tidligere arvet, og de penge brugte vi til at lave museumsbygningen på Fårupvej, så når vi arver, er det med til at forbedre Egnssamlingen, siger han. Målet er, at få samlet Egnssamlingens aktiviteter under samme tag på Fårupvej, fortæller Helge Nielsen. Men han er godt klar over, at de penge foreningen nu arver, ikke rækker til opførelsen af nye bygninger.