Pandrup

Egnssamlingen har modtaget arv

ARV:Boopgørelsen efter Marie Bjerg, der 1. januar 2003 døde på Pandrup Plejecenter 89 år gammel, er nu afsluttet og et større beløb overdraget Egnssamlingen. Marie Bjerg og ægtefællen Jens Bjerg, der døde i 1997 var med fra Egnssamlingens start og deltog aktivt i starten og gav senere på hver sin måde en hjælpende hånd. Marie Bjerg kartede uld, når der var aktivitet i den gamle vævestue. Jens Bjerg foretog mange reparaioner og bogbindinger. I deres pensionistår blev mange timer brugt i bevaringen af lokalhistorien. Pengebeløbet bliver i første omgang brugt til at afvikle Egnssamlingens gæld, som består af en kassekredit, oprettet ved ombygning af det gamle cementstøberi samt lån i Støtteforeningen. Herudover skal der bruges penge til vedligeholdelse af Egnssamlingens lokaler på Fårupvej, udgifter, som er vanskelige at afholde indenfor det kommunale tilskud. Man er således ved at renovere boligens toilet til et handicaptoilet, og der er planer om at indrette loftsetagen til magasin. Pengearven betyder, at museumsfaciliteterne fortsat vedligeholdes og udbygges til glæde for lokalbefolkning og gæster og gaven giver mulighed for en videreførelse af det arbejde, som Marie og Jens Bjerg var med til at starte og deltage i gennem mange år.