EMNER

Egoisme og solidaritet

I næste uge disker Kristeligt Folkepartis Hjørringkreds op med et grundlovsmøde 5. juni i Tolne Skov ved pavillonen. Hovedtaleren er tidligere folketingsmedlem Ole M. Nielsen, som vil kredse om frihedsbegrebet samt demokrati, egoisme og solidaritet. Kredsens folketingskandidat, Niels Helver, vil desuden hæfte et par kommentarer på aktuelle sager ved mødet, mens skovfoged Erling Christensen er guide på en tur rundt i skoven for interesserede. tn