EMNER

Ej lov til at grave

Leo Nielsens tilladelse til at grave grus udløb for over to år siden

Ulovlig grusgravning i Døstrup. Grusgraver Leo Nielsen skulle for to år og tre måneder siden have afsluttet og lagt muldjord tilbage på området nær Døstrup. Foto: Jens Morten

Ulovlig grusgravning i Døstrup. Grusgraver Leo Nielsen skulle for to år og tre måneder siden have afsluttet og lagt muldjord tilbage på området nær Døstrup. Foto: Jens Morten

DØSTRUP:To år, tre måneder og syv dage. Så længe har grusgraver Leo Nielsen, Døstrup, foreløbig haft skovlen i jorden på Døstrupvej 161 - uden gravetilladelse. Den løb nemlig fra 2. januar 1996 til 2. januar 2006. Ulovlighederne gik forleden op for Mariagerfjords natur- og miljøafdeling, som siden 2007 har stået med tilsynsansvaret for grusgrave. Kontoret har reageret prompte - men også tøvende - da det stod klart, at noget tilsyneladende var helt galt. Af Leo Nielsens gravetilladelse fra 1995 fremgår, at "efterbehandlingen skal begynde så tidligt som muligt og være færdigt senest den 2. januar 2006". Altså skulle Leo Nielsen for godt to år og tre måneder tilmed ha' lagt muldjorden tilbage på de 14 hektar jord mellem Døstrup og Rørbæk, tilladelsen omfatter. Men han graver endnu. Kommunen har i første omgang adviseret Leo Nielsen om, at den - formentlig - giver et påbud om at stoppe udvindingen. Natur- og miljøchef Jørgen Ussing føler sig nemlig på usikker grund i forhold til at forvalte det tilsyn, den nye kommune fik overdraget fra de nedlagte amter. - Normal procedure vil være at varsle et påbud, som man så har 14 dage til at efterkomme. Men da sager som denne er nye for os, rådfører vi os i første omgang med By & Landsskabsstyrelsen jurister for at høre, hvad vi kan gøre. Nemlig, om kommunen skal udstede påbud om at standse gravningen eller foretage sig andet over for Leo Nielsen, som i princippet kan grave videre indtil da, forklarer Jørgen Ussing. Han håber på en meget hurtig afklaring. Og det får han. Jurist Ditte Kristensen, der arbejder med forvaltning af Råstofloven for styrelsen, siger, at det er kommunens eget ansvar at sætte sig ind, hvad der foregår. Hun vil ikke kommentere sagen, men siger generelt: - Man skal have tilladelse til at grave. Har man ikke det, kan man ikke grave. Preben Christensen (S), teknik og miljøudvalgsformand, siger: -Selv om tilsynspligten i dag er kommunens, har Leo Nielsen selv pligt at overholde og eventuel i tide forny sin gravetilladelse. Det er ikke sket. Det var i går ikke muligt at træffe Leo Nielsen for en kommentar.