Lokalpolitik

Ejendom skal af med toppen

Udvalg afviser at give dispensation til bygning, der er 1,84 meter for høj.

Udvalg afviser at give dispensation til bygning, der er 1,84 meter for høj. Foto Michael Bygballe

Udvalg afviser at give dispensation til bygning, der er 1,84 meter for høj. Foto Michael Bygballe

Ejeren af ejendommen Kummerowsvej 5 i Nørresundby skal bryde de øverste 1,84 meter af bygningen ned. Det er konsekvensen af, at teknik- og miljøudvalget netop har afvist at give ejeren dispensation for en højdeoverskridelse af det omfang. - Bygningen må maksimalt være på 18 meter plus ventilation, men som den står, er ejendommen 19,84 meter, og det er simpelthen en al for stor overskridelse til, at vi kan godkende det, siger teknik- og miljørådmand Mariann Nørgaard. Det var i forbindelse med en omfattende renoveringm, bygningen i sommer blev udvidet i vejret, så der blev plads til en ekstra etage. Projektet blev indledt uden at der blev søgt om byggetilladelse, og det betegner rådmanden som en skærpende omstændighed. - Var vi blevet præsenteret for en ansøgning forinden, kunne det godt have været, at vi ville have haft en anden tilgang til sagen forstået på den måde, at vi havde taget initiativ til, at der blev lavet en helhedsplan for området, en plan som beboerne så kunne få lejlighed til at kommentere, før den blev vedtaget, siger hun. At bygningen står mere eller mindre færdig har ifølge rådmanden kortsluttet den proces. - Vi vil ikke indlede et lokalplansarbejde aktuelt for at hjælpe og motivere den her sag, sigerMariann Nørgaard.