Ejendomme til børnene

Fast ejendom kan overdrages til børnene på en række forskellige måder.

Ejere af erhvervs- og beboelsesejendomme kan overdrage dem til deres børn på en række forskellige måder.Arkivfoto: Klaus Madsen

Ejere af erhvervs- og beboelsesejendomme kan overdrage dem til deres børn på en række forskellige måder.Arkivfoto: Klaus Madsen

Spørgsmål: Vi vil gerne høre, hvordan vi skal forholde os, hvis vi vil give vore to børn hver en ejendom. Vi har dels en erhvervsejendom, som er vurderet til kr. 1,95 mio. kroner, en ejerlejlighed, som er vurderet til kr. 1,3 mio. kroner, og en beboelsesejendom til en værdi af kr. 1,7 mio. kroner. Skal vi, hvis vi vil overdrage en ejendom til hvert af vore to børn, gøre det som en gave eller som et arveforskud? Der er gæld i den ene af ejendommene. Svar: I har mulighed for at overdrage en ejendom til hver af jeres børn enten i form af en gave, i form af et arveforskud eller ved en kombination deraf. Der er forskel på ejendommenes offentlige ejendomsværdi, og derfor vil der også blive en forskel mellem de værdier, der i givet fald overdrages til børnene. Samtidig er der gæld i den ene ejendom, som ønskes overdraget, men ikke i den anden. Lige store gaver Hvis I ønsker at stille jeres børn lige, så kan I overdrage en ejendom til hver af jeres børn, men således at gaven til hver af dem bliver lige stor, og den, der så får en større værdi, eksempelvis fordi den ejendom, der overdrages til den pågældende ikke er belånt, får resten som et arveforskud. Derved ligestiller I på sigt jeres børn. Der er mulighed for, at I kan overdrage ejendommene til børnene til ejendomsvurderingen +/- 15 pct. Hvis eksempelvis gælden på kr. 1,1 mio. er tinglyst i beboelsesejendommen, som er vurderet til kr. 1,7 mio., kunne I eksempelvis overdrage denne til en kontantværdi på kr. 1.450.000,00. Friværdien ved en sådan overdragelse ville i givet fald være kr. 1.450.000,00 minus 1.100.000,00 eller kr. 350.000,00. Overdrager I erhvervsejendommen, som er gældfri, til det andet barn, kan denne overtage ejendommen til eksempelvis kr. 1.660.000,00. I givet fald ville dette barn modtage væsentlig større værdier end jeres andet barn. Kr. 350.000,00 af værdien kunne gives som gave, mens resten af værdien kunne ydes som et arveforskud. Mange måder Det vil betyde, hvis man ser bort fra jeres øvrige formue, at det barn, som overtager erhvervsejendommen, stort set har fået hele sin arv på forskud. Der er rigtig mange måder at gøre dette på. Man kunne også lade børnene betale en del af købesummen kontant, eksempelvis kunne det barn, som overtager erhvervsejendommen, betale den del af købesummen, som ikke udgør en gave, kontant. Derved stilles børnene også lige, og så behøver man ikke at overdrage resten som et arveforskud. Vær opmærksom på, at på erhvervsejendommen kan overdragelsen udløse en beskatning. Det samme kan gælde beboelsesejendommen, såfremt I ikke har boet i den på et eller andet tidspunkt. BR + SNS