Støvring

ejendomshandler

} Boet efter Francesco Iele har solgt Mastruphøj 24, Buderup, til Inge Lise Vinter Iele. Ejendomsværdi 1.100.000 kr. } Claus Rytter Nielsen m.fl. har solgt anpart nr. 45 af Støvringparken 15, Støvring, til Klaus Jørn Hansen. Ejendomsværdi 470.000 kr.