Øster Hornum

EJENDOMSHANDLER

} Anita Aunsbjørn har solgt Skodshøj 37, Øster Hornum, til Angelika Kjeldsen og Jan Simonsen. Ejendomsværdi 400.000 kr. } Morten Christensen har solgt Fyrrebakken 81, Øster Hornum, til Diane Poulsen og Michael Poulsen. Ejendomsværdi 740.000 kr.