Retspleje

Ejendomsmægler frikendt

Ejendomsmægler kan ikke drages til ansvar

BRØNDERSLEV:En ejendomsmægler, der i 2001 solgte et bageri i Taulov, er af Vestre Landsret blevet frikendt for ansvar, selv om han efter landsrettens mening har begået grove fejl i behandlingen af sagen. I 2001 var ejendomsmægleren formidler af salget af et bageri i Taulovs nordlige ende. Bageriet var dels et en gros-bageri med salg til bl.a. Fakta, og et detailbageri med salg direkte til kunderne. Ejendomsmægleren indhentede oplysninger om lokalplaner for området, men overså, at der i Kommuneplanen for Fredericia kommune stod, at vejen Stakkelsvang skulle lukkes af trafikale hensyn. Kort efter overtagelsen blev Stakkelsvang lukket, og derved blev bageriet afskåret fra en meget stor del af detailsalget. Bageriet mistede over halvdelen af detailsalget, og nogle pantebreve blev misligeholdt. Bageriet og en tilhørende udlejningsejendom blev solgt på tvangsauktion, og DAI Kredit, der havde købt fire pantebreve, led et tab på 637.000 kroner. DAI Kredit mente, at ejendomsmægleren ved at have overset kommuneplanen havde givet urigtige oplysninger ved pantebrevsformidlingen, og at det var vejlukningen, der direkte have ført til bageriets konkurs. Landsretten er enig med DAI Kredit i, at ejendomsmægleren burde have eller have skaffet sig det nødvendige lokalkendskab, og at dette kendskab ikke begrænser sig til tinglyste lokalplaner. Han har således ved at overse kommuneplanens afsnit om vejlukning handlet groft uagtsomt. Men landsretten mener ikke, at det alene var nedgangen i detailsalget efter vejlukningen, der var årsag til at bageriet måtte lukke. Også tabet af et par store kunder på en gros-salget var medvirkende, og derfor har de manglende oplysninger fra ejendomsmægleren ikke haft afgørende betydning for tabet. Derfor frifindes ejendomsmægleren, og DAI Kredit skal betale sagens omkostninger med 100.000 kroner.