Ejendomsværdi kan stige uden at skatten gør det

Ved et salg af en ejerbolig overtager den nye ejer den tidligere ejers loft

Skattepolitik 1. december 2002 07:00

?Hvis vi køber hus i år, er vi da omfattet af de regler, der begrænser stigningen i ejendomsværdiskatten? Hvis svaret er nej, gælder skattestoppet ikke for os, der køber huset i år eller senere. !Ejendomsværdiskatten udgør som udgangspunkt 1 procent af den offentlige ejendomsværdi, og den opkræves via årsopgørelsen fra skattevæsenet – og altså ikke sammen med grundskatter (og dækningsafgift). Det beløb, der findes på forskudsopgørelsen, er – lige som alle andre beløb på forskudsopgørelsen – anslået, og først ved udarbejdelsen af årsopgørelsen lægges det korrekte beløb for ejendomsværdiskatten til grund. Et særligt loft over ejendomsværdiskatten gør, at ejendomsværdien kan stige uden, at ejendomsværdiskatten stiger. Grundlaget for ejendomsværdiskatten er den laveste af følgende: - ejendomsværdien, der er ansat den 1. oktober i indkomståret, - ejendomsværdien, der ansat pr. 1. januar 2001 med et tillæg på 5 procent, eller- ejendomsværdien, der er ansat pr. 1. januar 2002. Ved et salg af en ejerbolig overtager den nye ejer den tidligere ejers loft over grundlaget for ejendomsværdiskatten. Som det gjaldt tidligere fortabes dog det nedslag i ejendomsværdiskatten på 2 promille, der gjaldt for ejendommen, såfremt den tidligere ejer ejede ejendommen den 1. juli 1998. Ligeledes fortabes nedslag i ejendomsværdiskatten for pensionister, hvis den tidligere ejer havde et sådan nedslag. Som køber må man derfor interessere sig voldsomt for ejendomsvurderingerne pr. 1. januar 2001 og pr. 1. januar 2002. Grundlaget for ejendomsværdiskatten ændres, såfremt husets stand ændrer sig, og der som følge heraf sker en stigning i ejendomsvurderingen. Så en huskøber, der foretager større forbedringer, omfattes ikke af skattestoppet og kan imødese en større stigning i ejendomsværdiskatten – særligt hvis husets ejendomsvurdering var væsentligt mindre end købsprisen. Grundskat betales alene af grundværdien, som er en del af ejendomsværdien. Her er der intet loft. Men der vil fra næste år formentlig komme en stigningsbegrænsningsregel således, at grundskatten højst kan stige med 7 procent om året. Loven er endnu ikke vedtaget.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...