Aalborg

Ejer af Fusion lånte af selskabets penge

Revisorerne for tøjfirmaet Fusion i Aalborg kritiserer i det netop aflagte regnskab, at en af anpartshaverne ulovligt har lånt penge af firmaet.

Ifølge lov om anpartsselskaber må selskabet, der blandt andet producerer cykel- og sportstøj, ikke yde lån til anpartshavere. Gør man det, kan ledelsen straffes med en bøde. Revisor John Dahl Larsen fra revionsfirmaet RSCPlus noterer dog, at lånet er indfriet på statusdagen. -hj