Ejer af privat brønd kræver erstatning

Forsyningsvirksomheder forudser flere erstatningssager fra forbrugere med forurenede boringer

Vandforsyning 1. marts 2003 07:00

AALBORG: For første gang nogensinde har en privat lodsejer i Aalborg Kommune krævet erstatning for, at ejendommen er blevet pålagt at tilkoble sig et vandværk. Erstatningskravet kommer fra en beboer på Sønderholm Hedevej, som kommunen har pålagt at slutte sig til Sønderholm Vandværk, fordi nitrattallene i hans egen boring er alt for høje. Forsyningsvirksomhederne er dog ikke umiddelbart til sinds at yde erstatning. Derfor kommer sagen nu for byrådet. Hvis også byrådet afviser at yde erstatning, har lodsejeren mulighed for at kræve, at en taksationskommision vurderer sagen. Da der sandsynligvis vil komme flere af den slags sager, har forsyningsvirksomhederne foreslået, at det fremover bliver politikerne og ikke embedsmænd, der allerede i første omgang skal tage stilling til den slags erstatningskrav. Målinger foretaget i 1998 viste, at der var 118 milligram nitrat pr. liter vand i ejendommens private boring. Halvandet år senere var tallet steget til 169 milligram pr. liter. Den officielle grænseværdi er 50 milligram nitrat pr. liter vand. På ejendommen i Sønderholm var indholdet ved den seneste måling altså over tre gange så stor. Da ejendommens ejer ikke frivilligt ville sørge for at blive tilkoblet det lokale vandværk, skred forsyningsudvalget ind med et påbud 8. januar i år. Et par uger senere søgte ejeren om erstatning for de udgifter, der er forbundet med at blive tilsluttet vandværket. Udgifter, der typisk beløber sig til cirka 50.000 kroner. Men forsyningsvirksomhederne mener ikke, at ejeren med rimelighed kan forlange erstatning. Afgørelsen baserer sig på de tekniske installationers tilstand, som forsyningsvirksomhederne finder på det jævne, sammenholdt med det høje nitratindhold. I vurderingen har forsyningsvirksomhederne også lagt vægt på, at tilslutningen til vandværket vil øge ejendommens værdi betydeligt. I Aalborg Kommune er der i alt 1300 ejendomme med private vandboringer, og de er pligtige til at få målt nitratindholdet i boringen hvert femte år. Hvis grænseværdien ved gentagne målinger overskrides væsentligt og vel at mærke, hvis nitratindholdet er i stigning, beder Aalborg Kommune ejeren om at tilslutte sig det nærmeste større vandværk. I langt de fleste tilfælde tilslutter folk sig vandværket uden brok. Men i enkelte tilfælde er Aalborg Kommune til sidst nødt til at give et påbud, sådan som det er sket i Sønderholm. - Det afhænger i høj grad af en konkret vurdering i hver enkelt sag, hvorvidt vi beder folk om at tilslutte sig et større vandværk. Det er altså ikke sådan, at vi kræver en privat boring lukket, blot nitratindholdet overstiger 50 milligram pr. liter vand, forklarer forsyningsrådmand Mariann Nørgaard (V). Hvis nitratindholdet viser sig at være et stykke over grænsen og tallet vokser, får folk besked på at måle nitratindholdet oftere. Først når forsyningsvirksomhederne vurderer, at situationen er ved at være kritisk, får folk besked på tilslutte sig et vandværk. Der er dog stadig undtagelser. Hvis beboerne er folkepensionister eller hvis ejendommen ligger flere kilometer fra nærmeste vandledning, sker det at kommunen dropper kravet eller sørger for, at der bliver foretaget en ny boring ved ejendommen. Ved mødet i forsyningsudvalget i onsdags blev der givet yderligere et påbud til private lodsejere om at tilslutte sig et vandværk. Det drejer sig om to ejendomme i Ajstrup, der har en fælles vandboring. Nitratindholdet i brønden er konstant vokset gennem de seneste år og lå ved den seneste måling på 89 milligram pr. liter. De to ejendomme har fået besked om at tilslutte sig Ajstrup Østre Vandværk.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...