Naturkatastrofer

Ejere kan ikke regne med erstatning

Der var ikke stormflod langs Nordjyllands vestkyst - dermed sommerhusejerne i Nørlev ikke regne med erstatning.

Der var ikke stormflod langs Nordjyllands vestkyst - dermed sommerhusejerne i Nørlev ikke regne med erstatning.

Der var ikke stormflod langs Nordjyllands vestkyst - dermed sommerhusejerne i Nørlev ikke regne med erstatning.

Lodsejere langs hele Limfjorden, der har haft skader på ejendomme eller løsøre efter stormen fredag, lørdag og søndag, kan nu søge om erstatning efter stormflods-ordningen. I hele fjordområdet var vandstanden så høj, at skader er omfattet af stormflodsordningen. Det afgjorde Stormrådet onsdag. Kan ikke regne med erstatning Til gengæld bliver skader langs Nordjyllands vestkyst ikke omfattet. Dermed kan eksempelvis sommerhusejerne ved Nørlev ikke regne med erstatning. Mogens Hansen, der er leder af Stormrådets sekretariat, siger, at det ikke kun skyldes, at vandstanden langs vestkysten ikke var så meget over det normale, at stormflods-ordningen træder i kraft. - Først og fremmest er forklaringen, at der jo ved Nørlev er tale om, at klinten er undermineret, ikke om en oversvømmelse. Og stormflods-ordningen dækker kun skader som følge af oversvømmelser, siger han.