EMNER

Ejere vil ud af hotelpligt

Ejer søger fritagelse for udlejning

Projektudvikler Bill Nielsen med en skitse af det planlagte feriehotel ved Jens Winthers Vej. Foto: Peter Broen

Projektudvikler Bill Nielsen med en skitse af det planlagte feriehotel ved Jens Winthers Vej. Foto: Peter Broen

Tidligere i år meddelte Frederikshavn Kommune fritagelse for hotelpligt til en del af det nødlidende Hotel Lille Nord ved Skagen Havn. Nu søger ejerne af den gamle kasernegrund ved Jens Winthers Vej en tilsvarende tilladelse. Det samme gør Kristelig Fagbevægelse som ejer af Skagen Sømandshjem. På kasernegrunden er byggeriet af et prøvehus med fire ferielejligheder skudt i gang. Men ejerkredsen har langt større ambitioner - et hotel og 74 ferielejligheder. De mener bare ikke, planerne kan gennemføres på det oprindelige grundlag. Ferielejlighederne vil ikke kunne sælges, hvis der hviler udlejningspligt på dem. Ansøgningen om fritagelse for hotelpligt er på plan- og miljøudvalgets dagsorden i dag, tirsdag. Men ejerne af kasernegrunden skal ikke forvente en dispensation. Forvaltningen henviser til, at den gamle Skagen Kommune i udbudsmaterialet vedrørende kasernegrunden forpligtede køberne til at benytte grunden til hotelvirksomhed. Det vil give juridiske problemer, hvis kommunen bagefter frafalder et vilkår i udbudsbetingelserne. Vedrørende det gamle sømandshjem vil forvaltningen udsætte en afgørelse. Forvaltningen mener, at sagen skal vurderes i sammenhæng med den endnu ikke færdiggjorte masterplan for Skagen.