EMNER

Ejlers arv overskygger alt

TERNDRUP:Når Terndruplundfonden holder årets generalforsamling på torsdag 15. maj, så er det arven fra Ejler Nielsen, der er årets altoverskyggende begivenhed i formandsberetningen. Ejler Nielsen, som blev 96 år, var ungkarl og ville gerne skænke sin skovejendom på Skovvej 18 til Terndrups borgere, så de fortsat kunne have fri adgang til fredsskoven på ejendommen. Det var også hans ønske, at Terndruplundfonden så vidt muligt skulle plante træer på den resterende del af ejendommen, som i dag er landbrugsjord. Som beskrevet her i NORDJYSKE i sidste uge har det imidlertid vist sig yderst vanskeligt at opfylde Ejlers sidste vilje. Foreløbig har Jordbrugskommissionen givet afslag på, at Terndruplundfonden må beholde ejendommen, fordi fonden ikke må drive landbrug. Og der er heller ikke særlig gode muligheder i loven for at ophæve landbrugspligten og plante skov på hele ejendommen. Den er simpelt hen for lille med sine i alt 10,5 hektar, hvor landbrugsloven opererer med 20 hektar som minimum for det samlede areal af en selvstændig skovejendom. Den kan heller ikke lægges direkte sammen med Terndruplund, for der er 670 meter mellem de to matrikler. Alt det vil formand Lau Bøgeholt-Laursen orientere nærmere om på generalfrosamlingen. Han har foreløbig anket Jordbrugskommissionens afgørelse til Direktoratet for FødevareErhverv. - De tror jo, at bare fordi vi er en fond, så er vi nogle grimme kapitalister. Men det er nærmest modsat. Det er med lodder og trisser, at grundlovsfesterne render rundt. De koster 40.000 kr., og vi har ingen indtægter, siger Lau Bøgeholt-Laursen.