Rebild

Ejlers gave var årets store begivenhed

Når Terndruplundfonden torsdag 15. maj holder sin årlige generalforsamling, bliver det arven fra Ejler Nielsen, der fylder mest i beretningen fra formand Lau Bøgeholt-Laursen.

Ejler Nielsen døde i 2007 og havde testamenteret sin ejendom til Terndruplundfonden. Men fonden har store problemer med at få lov at tage imod gaven på lokalbefolkningens vegne. Foto: Martin Damgård

Ejler Nielsen døde i 2007 og havde testamenteret sin ejendom til Terndruplundfonden. Men fonden har store problemer med at få lov at tage imod gaven på lokalbefolkningens vegne. Foto: Martin Damgård

For det har vist sig overmåde vanskeligt for fonden at få lov til at tage imod gaven på byens vegne. Jordbrugskommissionen siger nej til, at fonden må drive jorden, hvoraf en del er underlagt landbrugspligt. Der er også dårlige udsigter til, at man kan få lov at plante træer på den nuværende landbrugsjord.