EMNER

EJLERS Nielsens ARV TIL TERNDRUPS BORGERE

Jordbæravler Ejler Kristian Nielsen i juli 2005 på trappen ved sin ejendom "Egebjerghus". Arkivfoto: Henrik Bo

Jordbæravler Ejler Kristian Nielsen i juli 2005 på trappen ved sin ejendom "Egebjerghus". Arkivfoto: Henrik Bo

Ejler K. Nielsen, Terndrup, døde i november 2007 i en alder af 96 år. Han købte i 1939 ejendommen Egebjerghus, Skovvej 18 i Terndrup, på i alt 10,5 hektar med et stykke fredsskov og noget landbrugsjord, som han dyrkede grøntsager, jordbær og juletræer på. Ejler Nielsen var ungkarl og testamenterede hele sin ejendom og formue til Terndruplundfonden. Hans ønske var, at hans ejendom skulle komme borgerne i Terndrup til gode som offentlig skov. Arven volder imidlertid problemer for arvingen, Terndruplundfonden, for fonden må ikke drive landbrug, og der er dårlige muligheder for at få ophævet landbrugspligten på jorden. Jordbrugskommissionen under Statsforvaltningen Nordjylland har givet afslag på ansøgningen om at ophæve landbrugspligten, fordi den arvede ejendom ligger 670 meter fra Terndruplund, og de to ejendomme således ikke udgør et samlet areal på mindst 20 hektar med fredskovspligt. Desuden har Terndruplundfonden til formål at drive Terndruplund-skoven og holde grundlovsfester, og dermed opfylder fonden ikke betingelserne for at erhverve en landbrugsejendom.