EMNER

EJLERS Nielsens ARV TIL TERNDRUPS BORGERE

Jordbæravler Ejler Nielsen døde i november 2007. Her står har foran sin ejendom "Egeberghus" i juli 2005. Arkivfoto: Henrik Bo

Jordbæravler Ejler Nielsen døde i november 2007. Her står har foran sin ejendom "Egeberghus" i juli 2005. Arkivfoto: Henrik Bo

Ejler K. Nielsen, Terndrup, døde i november 2007 i en alder af 96 år. Han købte i 1939 ejendommen Egebjerghus, Skovvej 18 i Terndrup, på i alt 10,5 hektar med et stykke fredsskov og noget landbrugsjord, som han dyrkede grøntsager, jordbær og juletræer på. Ejler Nielsen var ungkarl og testamenterede hele sin ejendom og formue, godt 500.000 kroner, til Terndruplundfonden. Hans ønske var, at hans ejendom skulle komme borgerne i Terndrup til gode som offentlig skov. Arven volder imidlertid problemer for arvingen, Terndruplundfonden, for fonden må ikke drive landbrug, og der er dårlige muligheder for at få ophævet landbrugspligten på jorden. Jordbrugskommissionen under Statsforvaltningen Nordjylland har givet afslag på ansøgningen om at ophæve landbrugspligten, fordi den arvede ejendom ligger 670 meter fra Terndruplund, og de to ejendomme således ikke udgør et samlet areal på mindst 20 hektar med fredskovspligt. Desuden har Terndruplundfonden til formål at drive Terndruplund-skoven og holde grundlovsfester, og dermed opfylder fonden ikke betingelserne for at erhverve en landbrugsejendom. Terndruplundfonden ser nu ikke flere muligheder for at indfri ønsket i Ejler K. Nielsens testamente og sætter nu hele herligheden til salg til højestbydende. Det er op til den siddende bestyrelse at forvalte overskuddet fra salget af ejendommen.