EMNER

Eklatant eksempel på udygtige politikere

På et møde i Amtets social- og Psykiatriudvalg 23.6. besluttede udvalget, at Nordtoppen i Brønderslev skal lukke.

Det drejer sig om en døgninstitution for familier, som blev oprettet for 7 måneder siden, men kun meget få familier er blevet henvist til institutionen. Nordtoppen erstattede den akutte familieinstitution Clementshus, som lå i Aalborg, og som blev nedlagt i 2004. Efter min mening har vi her et eklatant eksempel på udygtige politikere, som på et alt for spinkelt grundlag har taget beslutninger med meget store negative konsekvenser for de implicerede sociale klienter, personalet og økonomien. Det manglede ikke på advarende røster inden beslutningen om nedlæggelsen af Clementshus blev vedtaget, men de blev overhørt. En gruppe tidligere beboere samlede over 1000 underskrifter sammen. De henvisende kommuner, specielt Aalborg, var modstandere af nedlæggelsen. Jeg var indtil august 2003 forstander på institutionen, og sammen med personalet fremlagde jeg et meget fyldigt materiale, som klart dokumenterede den store betydning, som Clementshus havde for en lang række kriseramte og ulykkelige familier. Siden jeg tiltrådte som forstander i april 1988 og frem til min fratrædelse havde Clementshus fuld belægning og en meget stor del af tiden overbelægning. I samme periode var vi, som det fremgik af årsberetninger fra institutionen, nødt til hvert år at afvise hundreder af voksne og børn, som kunne have haft stor gavn af et ophold på Clementshus, men som vi ikke havde plads til. Clementshus havde eksisteret som akutinstitution for familier og enlige kvinder siden 1976. Det var derfor en stor overraskelse for alle beboere og medarbejdere, at man i amtet pludselig fandt ud af, at det slet ikke var en amtslig opgave at drive en sådan institution. Det kneb med amtets økonomi, så der var altså ikke tale om socialpolitiske overvejelser, men alene et barsk eksempel på kassetænkning. Clementshus var en institution, som både beboere og henvisere var særdeles glade for. Personalet havde oparbejdet en stor ekspertise i arbejdet med omsorg og kriseintervension. En efterundersøgelse, som i 1992 blev foretaget af eksterne eksperter, dokumenterede, at Clementshus ramte sin målgruppe, nemlig de mest socialt belastede familier og enlige kvinder. Opholdet på Clementshus havde en meget positiv effekt, også på længere sigt på klienternes livskvalitet. Som det står i undersøgelsens konklusion "Beboerne lærte at vælge deres omgangskreds i stedet for at blive valgt". Dårlig planlægning, kassetænkning og forhastede beslutninger har i en årrække præget døgninstitutionsområdet i Nordjyllands Amt. En del kan tilgives, hvis udvalget nu tager den helt åbenlyse konsekvens og genetablerer Clementshus i Aalborg.