Eks(amen)

TRO:Mange tror på Gud, men er det den samme Gud, vi tror på? Kun de kristnes Gud er kommet helt ned på jorden - i Jesus altså. Hvad ingen har formået, nemlig at leve op til Guds standard, har Jesus gjort. I troen på ham bliver vi frikendt. Det er altså ikke mængden af bønner, fromhed og gode gerninger, som frelser (fri-halser). Guld har gennem århundreder været brugt som betalingsmiddel og til smykker. I form af et kors er prisen med andre ord betalt, og Jesu sidste ord på korset "det er fuldbragt" vejer også tungt til. Det har frustreret kristne til alle tider, at alene troen på Jesus retfærdiggør såvel store som små syndere. Retfærdiggørelse ved tro på Jesus kan defineres: En teologistuderende kom til eksamen i netop det spørgsmål. Og svaret? "Da jeg kom herind til eksamen, hørte jeg for mit indre øre: Du får et 13-tal, men lad os alligevel høre, hvad du kan præstere."