Aars

Eks-bodybuilder gav unge barsk advarsel

Elever på gymnasiet i Aars brugte hel skoledag på information om rus- og dopingmidler

Ditlev Nielsen fortalte direkte og usentimental om sit liv som bodybuilder og hvad det førte med sig. Privatfoto

Ditlev Nielsen fortalte direkte og usentimental om sit liv som bodybuilder og hvad det førte med sig. Privatfoto

AARS:"Fra bodybuilder til hjerneskadet" var den dramatiske overskrift på et foredrag, som eleverne i 1. og 2. g samt 1. hf på Vesthimmerlands Gymnasium Aars blev præsenteret for ved en informationsdag om de forskellige former for rus- og dopingmidler og deres skadevirkninger. Bag foredraget stod Ditlev Nielsen fra Holstebro. Han fortalte om sit misbrug af anabolske steroider, og hvordan han i dag er lammet i venstre side på grund af det. Inden Ditlev Nielsen startede sit foredrag, havde han anbragt et flot æble på en stol, og det vendte han flere gange tilbage til for at få tilhørerne til at forstå, at man godt kan have et flot ydre og så være rådden indeni. Byge af spørgsmål Ganske usentimentalt fortalte han om, hvordan hans indre organer var ødelagt på grund af misbruget, og han var ret afklaret på måske at skulle dø i en ung alder. Igen og igen slog han fast, at han kun havde sig selv at takke for sin skæbne, og at han i dag skammer sig over, hvad han tidligere har gjort, bare for at komme til at se ud som en ”tough guy”. Ditlev Nielsens foredrag affødte en byge af spørgsmål fra salen. Eleverne ville f.eks. vide, hvad der får en ung mand til at tage anabolske steroider, og Ditlev Nielsen forklarede, at det for hans vedkommende nok bundede i mindreværdskomplekser og mangel på kærlighed og opmærksomhed i barndommen. Informationsdagen var tilrettelagt som en blanding af workshops og fællesarrangementer med gæster udefra. Simulerede virkningen I den første fællestime var det SSP-koordinator Johnny Nielsen fra Vesthimmerlands Kommune og imellem de to foredrag arbejdede eleverne i forskellige workshops. Her medvirkede blandt andet Anne Rytter Asferg fra Misbrugscenteret og den lokale Falckredder Cordt Holst, ligesom skolens egne lærere var tovholdere på workshops. En handlede f.eks. om at lave kampagner imod brug af rusmidler. En anden gav anvisninger på, hvordan man får ”sunde bøffer” ved hjælp af et fornuftigt træningsprogram. Endelig var et par biologi- og kemilærere instruktører på en workshop, der simulerede rusmidlers påvirkning af nervesystemet.