EMNER

Eks-medlem af Køsten svarer igen

Bjarne Jerup Høj beskylder Jørgen Frost for at fordreje sandheden i strid på ord

HALS:Der er tale en fordrejet sandhed, når medlem af kunstnerforeningen Køsten Jørgen Frost, Hou, i NORDJYSKE Stiftstidende giver sin version af, hvorfor Køsten p.t. befinder sig i en alvor krise. Det fastslår den tidligere kasserer i Køsten, Bjarne Jerup Høj, Hals, efter at Jørgen Frost i mandagens udgave af NORDJYSKE gav beretning om, hvad der var sket med Køsten - en fortælling, der blandt andet indeholdt kritik af Bjarne Jerup Højs virke i bestyrelsen. Bjarne Jerup Høj betegner Jørgen Frosts udtalelser i mandags-artiklen som selvmodsigende, og mens han i samme ombæring glæder sig over, at Jørgen Frost angiveligt nu vil til at udvise større åbenhed, så har Bjarne Jerup Høj også denne tilføjelse: - Det er nok lidt for sent, for du har hidtil - bevidst eller ej - undladt blandt andet at svare direkte på mine indlæg i avisen og fortsat dine fordrejede og personlige anklager imod din diktatoriske facon over for resten af medlemmerne i bestyrelsen. Bjarne Jerup Høj har i forlængelse af artiklen med Jørgen Frost valgt at fokusere på syv punkter, der ifølge den tidligere kasserer har skabt grundlaget for Køstens nuværende situation. Her peger Bjarne Jerup Høj indledningsvis på, at Køsten fra starten havde til huse i Hals Lokal-TV’s lokaler - hvor Bjarne Jerup Høj er formand - men at foreningen sidenhen flyttede til Hugdrupgaard i Hou, fordi Bjarne Jerup Høj mente, at TV-lokalerne kunne udnyttes på bedre vis. Dernæst fokuserer Bjarne Jerup Høj på den af Jørgen Frost omtalte plakat til påskeudstillingen i 2002. - Den var for aftenskoleagtig og hentet fra internettet. Den repræsenterede i hvert fald ikke alle Køstens medlemmer, forklarer Bjarne Jerup Høj dén kritik, der i bestyrelsen blev fremsat af den omtalte plakat. Bjarne Jerup Høj bemærker videre, at problemerne for Køsten for alvor begyndte at tage fart, da der ifølge ham ikke kunne føres en ordentlig og saglig diskussion om, hvorvidt foreningen skulle være en kunstnerforening eller en kunsthåndværkerforening - eller begge dele. Jørgen Frost klandrede i mandags-artiklen også Bjarne Jerup Høj for ikke at ville aflevere kassebeholdningen, da han sagde farvel til kassererposten, men det forklarer Bjarne Jerup Høj med, at han ville sikre sig, at kassebeholdningen ikke bare “forsvandt” - samt at han ville overdrage den til den nye kasserer. En sådan blev imidlertid aldrig valgt, og det var derfor først efter to politianmeldelser, at kassebeholdningen blev overdraget til ét af de tre tilbageværende bestyrelsesmedlemmer. Den sene aflevering af kassebeholdningen fik i øvrigt den tilbageværende bestyrelse til at smide Bjarne Jerup Høj ud af foreningen. - Denne magtdemonstration var dråben, der fik bægeret til at flyde over for flere af de øvrige medlemmer, der derefter revurderede medlemskabet af foreningen, siger Bjarne Jerup Høj - inden han direkte henvendt til Jørgen Frost tilføjer: - Du/I må bære det fulde ansvar for, hvad der siden er sket med foreningen. Bjarne Jerup Høj noterer sig videre, at arbejdet i Køsten oprindeligt var baseret på frivillighed, men dette blev sidenhen ændret til faste mødetider og blandt andet pligt til at foretage en rydning af laden på Hug-drupgaard. Her er Bjarne Jerup Høj ikke i tvivl om, at Jørgen Frost følte sig presset af sin dobbeltrolle som medlem af både Hugdrupgaards og Køstens bestyrelser. Som det sjette Bjarne Je-rup Højs syv nøglepunkter peger den tidligere Køsten-kasserer på, at generalforsamlingen i november 2002 ikke blev holdt, fordi der var for få fremmødte. - Siden er der ikke afholdt nogen ny generalforsamling, så foreningen eksisterer sådan set ikke mere. Medlemskab tegnes nemlig for et år ad gangen, bemærker Bjarne Jerup Høj, der tillige hævder, at Jørgen Frost nægtede en journalist fra NORDJYSKE adgang til generalforsamlingen. Bjarne Jerup Høj peger som det sidste på, at Køstens kassebeholdning ved foreningens opløsning skal gå til foreningen Hugdrupgaard og primært Galleri Hou - og altså ikke bare til de lokale kunstnere i Hou, som Jørgen Frost gerne ser det. Men heller ikke her er det ifølge Bjarne Jerup Høj lykkedes for de tilbageværende i Køsten at nå til enighed.