Lokalpolitik

Eks-politiker blev næstformand

Jonna Petersen, nu forhenværende radikal kommunal- og amtspolitiker med base i Hjørring, er blevet valgt til ny næstformand for Det radikale Venstre i Nordjylland. På partiets amtsdelegeretmøde blev der desuden valgt medlemmer til den radikale hovedbestyrelse. Foruden amtsformand Peter Hvid Jensen, der er født medlem, valgtes Daniel Nyboe Andersen, Aalborg, Nicolai Holm, Hobro, Steen Ørndorf, Aalborg, Vagn Kvist, Kaas, samt Bent Jørgensen fra Aalborg.