Retspleje

Eks-politiker dømt for ulovligt byggeri

Der blev i går afsagt dom i en sag om ulovligt sommerhusbyggeri på Hedevej ved Vesterø på Læsø, og dommen gik sommerhusejeren, Niels Bangsbo Andersen og hans hustru imod.

1
Galleri - Tryk og se alle billederne.

Sommerhuset til venstre er fem kvm for stort, og udhuset til højre skal helt fjernes, fordi det ikke er bygget efter den tilladelse, der oprindeligt er givet, siger dommen fra byretten i Frederikshavn. arkivfoto

Dommer Annemarie Harsberg fulgte anklagemyndighedens påstand, da hun udmålte straffen. Det vil sige, at de to ejere blev idømt hver en bøde på 5000 kroner. Desuden kræves det efter dommen, at de ulovlige forhold ved sommerhusbyggeriet bliver lovliggjort. I dommen er indbygget, at parret skal betale tvangsbøder hver på 1000 kroner for hver måned, de ulovlige forhold ikke er lovliggjort. Fristen for lovliggørelsen af sommerhuset er 15. december, og det udløser en tvangsbøde til hver, hvis ulovlighederne ikke er tilendebragt senest 1. januar 2008. Ægteparret Bangsbo Andersen er dømt efter Naturfredningsloven for at have opført et sommerhus, som er fem kvadratmeter større, end det må være. Udhus skal fjernes Efter dommen skal sommerhusets størrelse reduceres, så det ikke er større end de 44 kvadratmeter, der er givet tilladelse til. Desuden skal et nyopført udhus på 10 kvadratmeter helt fjernes. Da Niels Bangsbo Andersen i 2004 søge om tilladelse til at opføre et nyt udhus som erstatning for et gammelt, som var på 10 kvadratmeter, fik han afslag af først amtet og siden Naturklagenævnet. Uagtet de to afslag, blev der bygget et udhus - et udhus, som ifølge en sagsbehandler ved Nordjyllands Amt mest mindede om en anneksbygning. Udhuset er beliggende højt, og det er forsynet med store vinduer ud mod havet. Glasfacade I sagen indgår også, at sommerhuset på grunden har en stor glasfacade ud mod havet. Der er givet byggetilladelse på baggrund af tegninger som viser, at der blot skal være et enkelt vindue af almindelig størrelse ud mod havet. Sommerhuset ligger inden for strandbeskyttelseslinjen, og derfor er der ekstra stramme bestemmelser for, hvad der må bygges på grunden. Niels Bangsbo Andersen var medlem af kommunalbestyrelsen på Læsø frem til 2005. Ægteparret flyttede fra Læsø i 2006. Niels Bangsbo Andersen var ikke selv til stede ved domsafsigelsen i går, og det har ikke været muligt at træffe ham for en kommentar til dommen. Hvis Niels Bangsbo Andersen vælger at anke dommen fra byretten i Frederikshavn til landsretten, vil det have opsættende virkning, oplyser dommer Annemarie Harsberg. hans.joergen.callesen@nordjyske.dk