Eksamen i top og bund

Karakterer på Hasseris og Morsø Gymnasier ligger i top, mens Nørresundby og Aalborghus er nordjysk bund.

Nye SU regler gør det ikke længere muligt at få dobbeltklip på SU'en. Arkivfoto: Martin Damgård

Nye SU regler gør det ikke længere muligt at få dobbeltklip på SU'en. Arkivfoto: Martin Damgård

Eksamen var den samme, men karaktererne svingede voldsomt blandt landsdelens almene gymnasier, da det første hold studenter efter gymnasiereformen sprang ud med huer og blussende kinder sidste sommer. Det viser en statistik, som Undervisningsministeriet har offentliggjort. Gennemsnittet for hele landet var 6,9 efter den nye karakterskala, og lidt mere beskedne 6,7 for Region Nordjylland. Det nordjyske tal dækker over et spænd fra 7,2 i Hasseris og Nykøbing til 6,3 i Nørresundby og på Aalborghus Gymnasium. På Hasseris Gymnasium glæder rektor Anders Bach Jensen sig over tallet, selvom det ikke bliver brugt i disse ugers informationsarbejde over for kommende gymnasieelever: - Vi har altid ligget i den pæne ende sammen med Støvring og Katedralskolen. Der er mange veluddannede blandt forældrene, og det smitter af. Samtidig har vi en knaldgod skole, hvor lærerne gør et godt stykke arbejde, siger han. Ingen brovten Når Anders Bach Jensen ikke bruger det gode resultat til at gøre reklame for skolen, har det to årsager: Dels har de nordjyske gymnasier et godt kollegialt samarbejde, dels vil det let virke brovtende, mener han. Når rektor Søren Hindsholm skal forklare det lave gennemsnit på Nørresundby Gymnasium og HF, anslår han samme tone som i Hasseris: - Ligesom Aalborghus med mange elever fra Aalborg Øst rekrutterer vi fra en bredere sammensat gruppe af forældre. Al statistik viser, at forældrenes uddannelsesmæssige baggrund har stor betydning. - Vores elever bliver ikke ringere undervist, og vi er gode til at få dem igennem med kun et lille frafald. Men en høj gymnasiefrekvens fra en bredt sammensat befolkning giver et lavere gennemsnit, siger Søren Hindsholm. Mens Hasseris traditionelt har ligget i den bedste ende, har Morsø Gymnasium foretaget et markant spring opad. Fra at ligge omkring gennemsnittet topper øens lille gymnasium med sine omkring 300 elever nu den nordjyske liste sammen med Hasseris: - Vi har et godt skolemiljø og fungerer som en sammentømret enhed. Der er forskel på årgange, men jeg tror også, at vi har været gode til at få de nye ting som almen studieforberedelse og studieretningsprojekt indarbejdet, siger rektor Kurt Sonne Thomsen. I Hasseris smiler Anders Bach Jensen ved tanken om, at netop hans gymnasium og Morsø ligger øverst; han kom nemlig til Hasseris fra Morsø. På landsplan scorede eleverne fra Sankt Annæ Gymnasium i København højest med 8,0 i gennemsnit. Brøndby helt i bund Generelt fyldte en række gymnasier i det nordlige København op i top-20, men andenpladsen blev alligevel delt af tre jyske skoler: Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing, Århus Akademi og Aarhus Katedralskole med 7,8. Derudover lå kun Lemvig Gymnasium med 7,4 og Rosborg i Vejle med 7,3 højere i Jylland end Hasseris og Morsø. Lavest lå i Danmark gymnasiet i Brøndby med 5,4.