- Eksborgmesters udtalelser helt ude i hampen

Peter Nielsen (C) nægter at have "galoperet fra valgløfter"

Peter Nielsen (C): Jeg har ikke galopperet fra valgløfterne. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Peter Nielsen (C): Jeg har ikke galopperet fra valgløfterne. Arkivfoto: Kim Dahl Hansen

Debatten om hvad der skal ske på skoleområdet i Frederikshavn Kommune er hed og følsom, og på det seneste er de Konservative blevet beskyldt for, at partiet "galopperer fra valgløfter" med hensyn til at bygge en ny skole i Frederikshavn. Men det er helt ude i hampen, lyder det fra Peter Nielsen (C). - Konservative har klart meldt ud, at vi ønsker at bygge en ny skole, såfremt dette er økonomisk forsvarligt. Vi har sagt - og vi siger stadig - at det er "tudetosset" at smide ligeså mange penge i renovering af for eksempel to skoler, som det koster at bygge en ny, siger Peter Nielsen. Forudsætninger skal være i orden Indbygget i den holdning er en forudsætning om, at Konservative har et nogenlunde præcist billede af, hvad det koster henholdsvis at renovere og bygge nyt. Økonomien skal være i orden Peter Nielsen ønsker med andre ord ikke at igangsætte store planer, uden at Frederikshavn Kommune har økonomi til afdrag og drift. Siger mere om afsender - At dén holdning så, ifølge Kanal Frederikshavn, får Erik Sørensen (S) til at analysere sig frem til, at Konservative "galopperer fra valgløfter" siger nærmest mere om afsenderen, end det gør om de Konservative, konstaterer Peter Nielsen, der står fast på, at det er nødvendigt med økonomisk overblik og ansvarlighed frem for en forhastet beslutning på et uklart grundlag. Usikkerhed om konsekvenserne På det seneste byrådsmøde kom det frem, at der var lavet en regnefejl i materialet til politikerne, og at der var opstået usikkerhed om mange millioner kroner. Derfor er Peter Nielsens holdning, at sagen har så store konsekvenser, at den ikke skal hastes igennem. Tre skoledistrikter Konservative tilslutter sig i øvrigt også det fremsendte forslag fra flertallet, som går ind for at ændre Frederikshavn by til tre skoledistrikter, og Skagen by til et skoledistrikt. - Nogen vil så sige, at det er Frederikshavn by, der betaler prisen, for at vi kan drive skolerne videre i landsbyerne. Og der skal ikke herske nogen tvivl om, at det er Konservatives ønske at bevare skolerne i landsbyerne, så længe der er elevgrundlag for dem. - Sandheden er, at i Skagen har man lukket en byskole, ligesom man i Sæby-området har lukket Volstrup Skole. Trods megen snak i det gamle byråd i Frederikshavn har der ikke været mandsmod til at gøre noget ved strukturen i Frederikshavn by på trods af, at det i mange år har været bydende nødvendigt at gøre noget ved sagen, siger Peter Nielsen.