Lokalpolitik

Eksorcisterne fra Gørløse

Nordjyderne har ikke haft mulighed for at byde ind på en grund i et nyt sommerhusområde på 150 huse ved Tranum Strand. Zelot Development, som står bag projektet, har nemlig slet ikke annonceret. Zelot er tæt forbundet med missions-bevægelsen

Selvom de 150 feriehusgrunde ligger flere kilometer fra havet, fik udviklingsfirmaet Zelot Development solgt grundene på 30 dage uden annoncering. Foto: Hans Christian Jacobsen

Selvom de 150 feriehusgrunde ligger flere kilometer fra havet, fik udviklingsfirmaet Zelot Development solgt grundene på 30 dage uden annoncering. Foto: Hans Christian Jacobsen

Mirakler, tungetale og djævleuddrivelse er ikke det første, man tænker på, når man står midt i det øde klitområde ved Tranum en regntung og trist dag i december. Der er noget underligt gudsforladt over lastbilerne, gravemaskinerne og traktorerne, der stædigt og støjende kravler rundt i det opkørte søle i arbejdet med at byggemodne den nye ferieby. Men en dag om ikke så mange måneder vil de larmende maskiner forstumme, og lovsang og bønner tage over. Så rykker stedets nye beboere nemlig ind. Det blev omtalt i pressen som et drømmesalg - næsten for godt til at være sandt - da det lykkedes udviklingsselskabet Zelot Development fra Gørløse at sælge de 150 store fritidsgrunde på bare 30 dage. Det skete uden annoncering, men blot via et par informationsmøder i Hillerød og Herning. - De 100 deltagere i de to møder gav salgsoplysninger videre til venner og bekendte, fortalte Flemming Berg - tilfreds projektleder fra Zelot. Hvad Flemming Berg ikke fortalte var, at Zelot har en tæt relation til Evangelist - en omstridt missionsorganisation med leder Christian Hedegaard i det absolutte centrum. Flemming Berg er selv medlem af Evangelists bestyrelse, og det er direktøren for Zelot, David Klit, også. Flemming Berg afviser, at Evangelist er ved at overtage et ferieområde. - Zelot er et firma, som ikke er ejet af Evangelist, men det er rigtigt, at der er nogle medarbejdere i Zelot, som har tilknytning til Evangelist. Men det betyder jo ikke, at Evangelist er ved at slå sig ned i Tranum, siger Flemming Berg. Men er det inden for Evangelist, I har solgt jorden? - Nej. Det er det ikke. Det er klart, at vi har jo et netværk inden for frikirkemiljøet. Men det har såmænd ikke rigtig så meget med den del at gøre, siger han. Udvalgte Evangelist-leder Christian Hedegaard afviser i første omgang at have noget med Tranumprojektet at gøre. - Det er altså ikke noget, jeg har med at gøre. Jeg har ikke engang været deroppe. Jeg ved ikke så meget om, hvad der foregår, siger Christian Hedegaard. Men en artikel fra 2. august i år i ugeavisen Udfordringen peger i en anden retning. Det fremgår nemlig af artiklen, at David Klit - direktøren for Zelot - har lagt det i hænderne på Christian Hedegaard at finde de nye beboere. Christian Hedegaard oplyser, at han var sur over artiklen i Udfordringen, fordi den fik ham til at ligne en julemand, som han formulerer det, men han erkender, at indholdet ikke var direkte forkert. - Der er 150 huse deroppe, og nogle af dem har jeg været med til at udvælge, siger han. Salget af grundene er foregået på den måde, at de udvalgte har fået lov at købe billigere, og på den måde har de fået råd til et sommerhus, de ellers aldrig ville få råd til. Det gælder for eksempel nogle pensionister, nogle frikirkepræster, folk fra Evangelist, men også folk der slet ikke er troende, oplyser Evangelistlederen. Har du selv købt et sommerhus? - Nej, det tror jeg faktisk ikke, jeg har. Jeg har ikke skrevet noget under, og jeg ved, at alle deres sommerhusgrunde er skrevet under. Men jeg skulle have haft et, men det gav jeg til en anden, der havde mere brug for det end mig. Jeg kommer aldrig til Tranum selv. Der er alt for langt, siger Christian Hedegaard. Han kan ikke entydigt gøre rede for, hvor mange af de nye sommerhusbeboere, der er medlem af Evangelist. Lederen siger, at han måske kender mellem 20 og 50 af de nye beboere. Det har ikke været muligt at få fat i direktør David Klit, som er ude at rejse, og projektleder Flemming Berg ”kunne nok finde ud af det” men ønsker ikke at oplyse, hvor mange af sommerhusejerne, der er medlemmer af Evangelist, hvor mange der kommer fra frikirkemiljøet i øvrigt, og hvor mange udefrakommende, der har købt hus i feriebyen....fortsættes side 2 Dét undrer ikke lektor ph.d. Peter Lodberg fra det teologiske fakultet på Århus Universitet. - Trossamfund, som er opbygget omkring en stærk leder, eller der føler sig som en lille forfulgt gruppe, vil ofte have den selvforståelse, at dét, de foretager sig, skal være så hemmeligt som muligt, siger Peter Lodberg. Sekterisk I Tranum har den lokale sognepræst kun hørt rygter om, at Evangelist er på vej til feriebyen. Han kendte ikke Evangelist på forhånd og har derfor undersøgt sagen. - Jeg vil betegne Evangelist en sekt. Der er i hvert fald klare kendetegn, som peger i den retning. Det lukkede samfund, og den store magt som er samlet om én person. Jeg synes, der er nogle uhyggelige perspektiver i dét, jeg må betegne som persondyrkelse af lederen i Evangelist, siger han. Christian Hedegaard tager afstand fra den karakteristik. - Sekt er et modbydeligt ord. Og vi har i lokalsamfundet lidt under, at vi er blevet kaldt en sekt. Det er blevet sådan et stempel, som man bare sætter på nogle folk, som man ikke kender. Men fordi vi ikke gør tingene, som de fleste måske gør, så betyder det jo ikke, at vi er en sekt, siger Christian Hedegaard. Hos Dialogcentret i Århus har sognepræst og medarbejder i centret Roar Lavik undersøgt Evangelist. Han er meget kritisk over for bevægelsen. Det forlanges ifølge Roar Lavik af Evangelists medlemmer, at de sælger deres hus, opsiger deres job og flytter til Evangelists hovedkvarter. Han oplyser også, at centret har været i kontakt med flere ødelagte familier, som dog ikke har ønsket at stå frem med deres historie. Dialogcentret anser Christian Hedegaard for at være en guru, der leder sit voksende imperium med hård hånd. Han kommer fra Apostolsk Kirke og blev landskendt, da han optrådte i tv-programmet Åndernes Magt som djævleuddriver. - Hedegaard har specialiseret sig i emnet dæmoni, og sammen med sit team sætter han ofte netop dette emne på dagsorden. Han hævder, at alle kristne skal tale i tunger, uddrive dæmoner og helbrede syge. Mønsteret er, at sygdom altid har en åndelig årsag. Dæmoni eller synd. Så snart dæmonen er uddrevet eller synden bekendt, er problemet løst, siger Roar Lavik. Dæmonuddrivelsen foregår på helbredelsesmøder, og ifølge Lavik har mange deltagere efterfølgende haft store psykiske problemer. Christian Hedegaard kender godt Dialogcentrets vurdering, og han er ikke enig. - Altså hvis du analyserer en almindelig pinsekirke i Danmark, så har jeg nøjagtig den samme teologi, den samme lære, siger Christian Hedegaard, der også understreger, at han har et tæt samarbejde med de andre frikirker. Roar Lavik understreger, at Dialogcentret ikke kritiserer de normale frikirker som Pinsekirken. Gørløse Der er ballade i Gørløse, hvor Evangelist har hovedkvarter. For et par uger siden vågnede byen op til løbesedler sat op på byens lygtepæle. Teksten var blandt andet: ”Lad det komme til borgerkrig, hvis det er måden at stoppe dem på”. Igennem de senere år har Evangelist opkøbt huse til sine medlemmer i landsbyen, hvilket har skabt bekymring blandt byens borgere. Men selve konflikten er først brudt ud, efter at Evangelist har fået lukket byens bankospil hver torsdag gennem 30 år. Først forsøgte Evangelist at købe forsamlingshuset. Det lykkedes ikke. Da der så blev ansat et nyt forpagterpar i forsamlingshuset, blev det pludselig svært at leje huset for borgerne. Der var ikke længere spiritus i huset, men der var masser af plads til såkaldte bønne-nights og jubelsang. Det viste sig efterfølgende, at det nye bestyrerpar havde relationer til Evangelist. - Man er rasende over, at forsamlingshuset slet ikke har fungeret i seks uger, for der er kun Evangelistmøder dernede. Og det giver utryghed, at dem, der er med i Evangelist, ikke bekender kulør - altså de nægter hele tiden, at de har nogen kontakt med hinanden, siger Jytte Petterson formand for Gørløse Borgerforening. Christian Hedegaard mener, at mange af problemerne er medieskabte. I den forbindelse kritiserer han Kristeligt Dagblads dækning. Det gælder også sagen om forsamlingshuset. - Den stakkels forpagter i forsamlingshuset. Det hedder sig, at han er Evangelist også. Så nu er det Evangelist, der har overtaget forsamlingshuset. Og så har vi lige det hele i medierne en gang mere. Men forpagteren har kendt mig i mange år - før Evangelist blev startet, siger Christian Hedegaard. Evangelist selv oplyser, at bevægelsen har otte-ti huse i byen. Kristeligt Dagblad har skrevet 25. Borgerforeningen siger 13-14. Men det er ikke kun borgerne, Evangelist er på kollisionskurs med. Skævinge Kommune tager også sine slagsmål med bevægelsen. Kommunen har blandt andet været nødt til at melde David Klit - Christian Hedegaards højre hånd - til politiet. - Hvor vi i starten havde tålelige forhold og var enige om, at spillereglerne skulle overholdes, så ser vi nu, at de bryder spillereglerne. Også selv om de får dagbøder, siger kommunaldirektør Bjarke Steen Johansen fra Skævinge Kommune. Sekt Striden drejer sig blandt andet om ulovlig opførelse af fem-ti store pavilloner og et kursuscenter til seks personer, der pludselig udvikles til at være bosted for 27 personer ude i det åbne land. Kommunaldirektøren har holdt møde med evangelist sammen med borgmesteren. - De påstår selv, at de ikke er trossamfund, og de påstår selv, at de ikke er en kirke. Vi ser dem som en sekt, siger Bjarke Steen Johansen. Christian Hedegaard mener, at Evangelist er udsat for en hetz fra Skævinge Kommune, og i den forbindelse nævner han, at Bjarke Steen Johansens kone er folkekirkepræst. - Kommunen forsøger at gå efter vores folk i det hele taget. Vi er lykkelige over at skulle ind i Hillerød Storkommune, for så ophører alt det her fnidder, siger han. I Tranum gør den lokale præst sig klar til sin kamp mod Evangelist. Kampen skal ske via informationer i kirkeblad og ugeavis. Som præst har han nemlig pligt til at modvirke dét, som er falsk, som han formulerer det. - Hvis det forholder sig sådan, at Evangelist er ved at etablere sig i Tranum, er det helt klart noget, jeg skal holde øje med og oplyse om, siger sognepræst John Kristensen.