Eksperimentel behandling

Regeringen har afsat 10 millioner kroner i 2002 og yderligere 10 millioner kroner i år til eksperimentel behandling i ind- og udland, og intet tyder på, at det økonomiske loft er nået. De to kræft-eksperter; Hans von der Maase og Heine Høi Hansen tager dog ingen økonomiske eller administrative hensyn, når de vurderer henvendelserne. - Vi har kun én opgave, og det er at vurdere, hvad der kan gavne den enkelte patient, fastslår Hans von der Maase. Det lægefaglige panel er med til at skubbe til den i forvejen store forsknings- og behandlingsaktivitet, der i de her år foregår på de danske kræftafdelinger. De har bl.a. foreslået nye medicinske behandlinger ved tarmkræft og lungekræft og bakker op om forsøg med dendritcellevaccinationer på Amtssygehuset i Herlev i forhold til bryst-,bugspyt- og modermærkekræft. De arbejder også på at få iværksat en såkaldt forsøgsprotokol med en ny form for kemoterapi mod lungehindekræft. - Det er klart, at vi i vores arbejde kan være med til at presse systemet til at indføre behandlinger, som ikke findes i Danmark i forvejen, siger Hans von der Maase.