Lokalpolitik

Ekspert: Et dårligt signal

NORDJYLLAND:Lavere løn er næppe vejen frem, hvis regionsrådene skal tiltrække de dygtige politikere. Det fastslår Roger Buch, lektor i kommunalpolitik på Danmarks Journalisthøjskole. - Sagt på en pæn måde, så er det jo et signal om, at regionsrådene er mindre vigtige end de nuværende amtsråd og de kommende byråd, hvor medlemmerne takket være udvalgsposter får en højere løn, siger han. Roger Buch er enig med den nordjyske amtsborgmester Orla Hav, at der næppe er nogen, som går ind i politik for pengenes skyld. Til gengæld er de fleste politikere ambitiøse med et ønske om størst mulig indflydelse. Og dér udgør lønnen en håndgribelig målestok. Selv om 41 medlemmer i de nye regionsråd umiddelbart kan virke som mange, er Roger Buch ikke i tvivl om, at de alle nok skal finde noget at beskæftige sig med. - Godt nok skal de nye regionsråd først og fremmest tage sig af sygehusvæsenet. Men det er altid muligt at specialisere sig inden for bestemte områder. Regeringens lovforslag lægger da også op til, at regionsrådene kan oprette ad hoc-udvalg. Men arbejdet i disse udvalg er ulønnet. Roger Buch har ikke noget bud på, hvad en rimelig løn til et amtsråds-, byråds- eller regionsrådsmedlem er. - Jeg tror i bund og grund ikke der findes noget svar på det spørgsmål. Alternativet vil være fuldtids- eller deltidspolitikere, som vil indebære den bagside, at politikerne ikke har den samme, daglige kontakt med folk uden for systemet.