Ekspert i eget liv?

ÆLDRE:Jeg har med interesse læst Eddy Marrups indlæg (24.6.), og vil gerne pointere, at mit budskab ikke handler om at tvinge ældre på plejehjem, men derimod at give de ældre mulighed for tidligere at få en plejehjemsplads. Men jeg er selvfølgelig enig i V's næstformand Kristian Jensen udtalelse: "I Venstre tror vi på det enkelte menneske. På at du selv er ekspert i dit eget liv". Men får den ældre så lov at være ekspert i eget liv, hvis ikke plejeboligen bliver tildelt, når den ældre selv udtrykker ønske herom, men i stedet først, når man er tæt på at skal have hjælp døgnet rundt? Kigger vi tilbage til 1960'erne og 70'erne, var det offentliges tilbud til ældre borgere at bo på pleje- og alderdomshjem. Den politik blev ændret i 1980'erne, hvor det nu hed: "Længst muligt i eget hjem". Dette har haft betydning, ikke kun for den plejekrævende ældre, men også for de ansatte indenfor den kommunale hjemmepleje, der gennem de sidste mange år ofte har flere komplekse opgaver i dagligdagen som følge af en mere plejekrævende gruppe. Det er bl.a. på den baggrund, jeg har startet debatten i Brønderslev kommunen. Og så er fint, at det ikke kun er i Venstre, spørgsmålet bliver drøftet. Her tænker jeg på Eddy Marrup, der refererer et citat fra Rebilds borgmester Anny Winther (V) i NORDJYSKE i august 2010, hvor Anny Winther, som også oplyst af Eddy Marrup, udtalte sig i sin egenskab af formand for Kommunernes Landsforenings social- og sundhedsudvalg, Et politisk udpeget udvalg bestående af 9 medlemmer, repræsenteret med 2 medlemmer fra V, 1 fra C, 1 fra O, 3 fra A og 2 medlemmer fra F (altså ikke flertal til blå blok). Udtalelsen skete i forbindelse med, at KL offentliggjorde et nyt ældrepolitisk udspil på "Hvordan kommunerne ruster sig til den udfordring på ældreområdet, som de vil møde i løbet af få år". Herudover vil jeg, som tidligere, henvise til artiklen i Berlingske Tidende fra d. 20. juni 2011, hvor sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (SF), Københavns kommune udtaler: "Ældre skal tidligere på plejehjem". Ja, jeg har åbenbart pusten lidt til den lokale debat, opstået i forbindelse med overvejelser om opførelse af nyt plejecenter i Brønderslev. Men for ikke at gøre debatten for fastlåst, deltager jeg gerne i mere nuanceret debat om de krav, vi i de kommende år vil blive mødt med omkring fremtidens ældre og deres boliger. I kølvandet herpå vil der nemlig opstå mange udfordringer, som vi kommunalt, er nødt til at forholde os til, set ud fra såvel et menneskeligt, økonomisk som demografisk synspunkt.