Ekspert i jordstråler påviste fejl ved elnet

Gennem mange år udviklede det sig i den rigtige retning for ægteparret Karen Marie og Carsten Rasmussen. Kvægbruget med 45 køer, de havde indledt med, svingede først i 90’erne på mellem 150 og 170 malkekøer. I løbet af foråret 1994 ændrede køerne ifølge ægteparret adfærd.

Irritable køer og sår - Vores besætning begyndte at opføre sig unormalt, for eksempel sparkede køerne, når de skulle malkes, og vi måtte bruge langt mere tid på malkningen end tidligere. Samtidig kom vi fra slagteriets side under mistanke for vanrøgt, fordi vores slagtedyr påførte hinanden sår, fortæller Karen Marie Rasmussen. Samtidig faldt malkekøernes ydelse, og kimtallet, der ved høje værdier tyder på infektion hos besætningen, steg drastisk. I to perioder afviste mejeriet overhovedet at modtage mælken. Dertil kom at køerne havde svært ved at blive drægtige. - Vi anede ikke vores levende råd. Hverken undersøgelser af foder eller utal-lige dyrlægebesøg hjalp, fortæller den tidligere landmandskone. Efter halvandet års jagt på årsagen kom parret i kontakt med en ekspert i jordstråler, der flere gange undersøgte ejendommens jord. - Heller ikke han kunne længe finde en forklaring. I foråret 1997 gjorde han endnu et forsøg og denne gang undersøgte han området ved transformatorstationen, der forsynede vores ejendom, fortæller Anne Marie Rasmussen. Resultatet udeblev ikke, jordstråleekspertens måleinstrument, to vinkelformede kobbertråde, slog voldsomt ud. - Han kom dirrende ind til os og fortalte, at der var et eller andet helt galt med transformatoren, fortæller Karen Marie Rasmussen. Elforsyningen blev tilkaldt og efter at have meddelt parret, at de ville få en regning, hvis der ikke blev fundet nogen fejl på stationen, gik HEF’s teknikere i gang og konstaterede, at et såkaldt jordspyd var blevet revet over i forbindelse med en kabellægning nogle år forinden. - Efter reparationen af jordspyddet ændrede tingene sig efterhånden til det bedre, fortæller hun. Kostede dyrt De tre års problemer havde imidlertid kostet så mange penge, at parret ikke turde fortsætte, men valgte at afhænde gården. Parret bor i dag i Dronninglund, hvor Carsten Rasmussen kører for en maskinstation. - Vi ville gerne forsøge os med malkekvæg igen, men i dag er det langt dyrere at etablere sig. Desuden har vi jo nok heller ikke alderen til at begynde forfra på ny, siger den tidligere landmandskone. Hun mener ikke, der kan herske den mindste tvivl om årsagen til de problemer, der knuste hendes og mandens landmandstil-værelse.