Ekspert i kroppens signaler

Jens Frederik Rehfeld, professor, overlæge, dr.med. et scient., fylder i dag 70 år.

Jens Frederik Rehfeld fylder i dag 70 år

Jens Frederik Rehfeld fylder i dag 70 år

Han er blandt de mest citerede danske forskere i international videnskabelig litteratur. Han er et fyrtårn i den medicinske verden, hvor han i mere end 40 år har bidraget med afgørende viden om hjerne- og tarmhormoner og fundet nye diagnostiske værktøjer til opsporing af sjældne kræftformer. Hans indsats for lægevidenskaben indbragte ham i 2008 Danmarks største lægepris, Kirsten og Freddy Johansens Fonds Lægevidenskabelige Forskerpris på 1,5 millioner kroner. Prisen tildeles uansøgt og som en personlig anerkendelse for en helt usædvanlig flot forskningsindsats. Hans område er kroppens signalstoffer, og hvordan fx kræftceller kan producere "skæve" signalstoffer, som kan bruges som markører. Senest har Rehfeld og hans forskerteam ved Københavns Universitet som de første opdaget, at signalstoffet CNP ikke, som antaget, dannes i hjerte og hjerne, men i de mandlige kønsorganer. Stoffet kan måske blive en biomarkør mod prostatakræft. Klinisk set har Rehfeld vist, at tilstedeværelsen af et CCK-hormon er en medvirkende faktor til panikangst, spiseforstyrrelser og muligvis skizofreni. Han stortrives i sit professorat på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og i stillingen som laboratoriechef ved Klinisk Biokemisk Afdeling på Rigshospitalet. Kombinationen gør, at han både har direkte kontakt med patienter og mulighed for fordybelse i forskning. - Samfundet ved for lidt om forskningsgennembrud. Hvis en ny opdagelse fører til et nyt produkt eller en nobelpris, så hører alle om det, men til daglig hører folk for lidt. Og et velfærdssamfund som det danske afhænger af ny forskning og også af de opdagelser, som ikke når ud i medierne, siger han. Rehfeld har modtaget ridderkorset af 1. grad af Dannebrogordenen samt mange andre hædersbevisninger, bl.a. er han optaget i Kungliga Vetenskabs-Societeten i Uppsala, Sverige. /ritzau/