Lokalpolitik

Ekspert: Klogt at være åben

Politikerne kan alligevel ikke slippe for protester fra borgerne

Oluf Jørgensen, en af landets førende eksperter i mediejura, mener, at kommunen har fordel af at lægge besparelsesforslag offentligt frem. Foto: Danmarks Journalisthøjskole

Oluf Jørgensen, en af landets førende eksperter i mediejura, mener, at kommunen har fordel af at lægge besparelsesforslag offentligt frem. Foto: Danmarks Journalisthøjskole

Selv om kommunerne ikke har pligt til det, vælger flere og flere at lægge sparekataloger frem i fuld offentlighed, og det gør de klogt i. Vurderingen kommer fra Oluf Jørgensen, afdelingsforstander i informations- og forvaltningsret på Danmarks Journalisthøjskole og en ofte benyttet ekspert i medierne. Som omtalt i NORDJYSKE har Mariagerfjord Kommune kørt en lukket linje i den aktuelle sparerunde, hvor der skal skæres 30 mio. kr. af budget 2010. Mariagerfjord Kommune holder kortene tæt til kroppen og har ikke ladet noget slippe ud om, præcis hvor besparelserne kan ramme. Modsat de tre nabokommuner Rebild, Viborg og Randers, hvor embedsmændenes sparekataloger er frit tilgængelige på kommunernes respektive hjemmesider. Frivillig åbenhed - Kommunerne har ikke en pligt til at fremlægge sparekataloger for offentligheden, men mange kommuner vælger at gøre det, som det også fremgår af artiklen i NORDJYSKE. - Min vurdering er, at det er fornuftigt, siger Oluf Jørgensen. Når Mariagerfjord vælger at hemmeligholde spareforslagene kan det være ud fra en idé om, at det så er nemmere at opnå politisk enighed, gætter Oluf Jørgensen. Men lukketheden kan ikke forhindre reaktioner fra borgerne. Bøvl får de alligevel - Politikerne får bøvl under alle omstændigheder, når de vil gennemføre besparelser, påpeger Oluf Jørgensen. - Og hvis borgerne ikke har hørt noget om besparelsesforslagene undervejs i processen, risikerer politikerne, at reaktionen fra dem bliver desto voldsommere, når byrådet beslutter sig endeligt, siger han. Ved at lægge tingene åbent frem kan kommunen også sikre sig, at alle relevante og saglige indvendinger bliver hørt, inden byrådet taler. - Politikerne risikerer ikke, at disse indvendinger kommer for sent, på et tidspunkt, hvor byrådet allerede har bundet sig til bestemte beslutninger, lyder det fra Oluf Jørgensen. Holdningsskifte Holdningsskiftet blandt lokalpolitikere og kommunale forvaltninger til fordel for større åbenhed er ifølge Oluf Jørgensen slået igennem de seneste 10-20 år. - Langsomt, men sikkert, er der sket et holdningsskifte i kommunerne i retning af, at åbenhed er en god ting. - Jeg tror også, at det er udtryk for, at politikerne tænker pragmatisk: "Hellere tage bøvlet undervejs, vi slipper alligevel ikke for det", siger Oluf Jørgensen.