EMNER

Ekspert kritiserer kommunen i Freddy-sagen

Dagplejeforældre afleverede ny ansøgning i går - og samtidig kritiseres kommunen for mangelfuld behandling

BROVST:Freddys dagplejeforældre, Lene og Per Westergaard, afleverede i går en ny ansøgning til Brovst Kommune om at blive godkendt som plejefamilie for den treårige dreng. Samtidig retter en ekspert i spørgsmål om anbringelse af børn, socialforsker Karin Kildedal, Aalborg Universitet, en kraftig kritik mod Brovst Kommune for håndteringen af sagen. - Juridisk og socialfagligt er det stærkt kritisabelt, at Brovst Kommune ikke har lavet en grundig undersøgelse af, hvorvidt Freddys dagplejeforældre er egnede som plejeforældre for drengen, siger Karin Kildedal.Det siger hun som kommentar til, at dagplejeforældrene er blevet spist af med et mundtligt afslag fra kommunen på den ansøgning, de sendte i maj om at blive godkendt som plejefamilie for Freddy. - Ifølge loven skal man tage udgangspunkt i familiens ønsker om, hvad der skal ske med deres barn, og i dette tilfælde er der et ønske om en bestemt plejefamilie, fastslår Karin Kildedal. Og man kan ikke vide, om dagplejeforældrene har den fornødne kompetence eller ej, når man ikke har undersøgt dem ordentligt. Det vil sige, at der skal foretages flere dybtgående samtaler med parret, hvor man undersøger alle de elementer, man normalt undersøger i en sådan sag, før man kan afgøre, om en familie er egnet som plejefamilie til et konkret barn. - Vi har ikke afleveret et egentligt ansøgningsskema, kun et stykke papir, hvor vi søger om at blive godkendt som plejeforældre, for ansøgningsskemaet har kommunen jo i allerede, siger Lene og Per Westergaard, der afleverede ansøgningen personligt i socialforvaltningen i håb om hurtig behandling. Kommunaldirektør Carl Stefan Bauditz bekræfter modtagelsen af den nye ansøgning: - Nu ryger den i dyngen til sagsbehandling, og så vil den blive behandlet i dialog med amtet, som vi gør i den slags sager. Kommunaldirektøren henviser til, at sagen nu er havnet i en anden instans - Det Sociale Nævn i Nordjylland - som behandler en klage fra Freddys forældre over kommunens valg af plejefamilie. - Vi er meget tilfredse med, at vores afgørelse nu bliver prøvet ved en anden instans, siger Carl Stefan Bauditz og tilføjer, at kommunen er i gang med at udarbejde en redegørelse til Det Sociale Nævn, som ventes at komme med en afgørelse i løbet a en måneds tid. Læs mere 1. sektion side 5