Retspleje

Ekspert: Lav forlig om fyring

Alt andet end et forlig i fyringssagen fra Hou Skole vil være spild af penge. Det mener lektor i offentlig ret Sten Bønsing fra Aalborg Universitet.

NORDJYSKE har vist ham Høgsbro-rapportens hovedkonklusioner, og på den baggrund ser han det som misbrug af skatteborgernes penge, hvis Hals Kommune vil gennemføre en retssag mod Henriette Høgsbro. - Rapportens konklusioner står helt skarpt. Hvis kommunen stadigvæk mener, at den har en god sag, kan den lige så godt smide rapporten i skraldespanden, siger Sten Bønsing. Efter NORDJYSKE's oplysninger har rapporten, der er udarbejdet af det københavnske advokatfirma Norrbom & Vinding, kostet over en million kroner. Sten Bønsing hæfter sig ved, at kommunen har begået et ulovligt løftebrud ved ikke at holde sit tilsagn om, at Henriette Høgsbro kunne begynde i sit job efter en sygemelding. Han er derfor enig i rapportens konklusion om, at kommunen ikke er berettiget til at trække løftet tilbage. - Det er et juridisk bindende løfte, der kommer fra en afdelingschef, og det er hans arbejde at lave aftaler på kommunens vegne. Det er derfor ulovligt at kalde løftet tilbage, hvilket også tydeligt fremgår af rapportens konklusioner, siger han. Flere fejl Dernæst slår han fast, at kommunen har lavet en anden alvorlig fejl. Henriette Høgsbro fik nemlig ikke ordentlig mulighed for at tale sin sag. I rapporten hedder det mangelfuld og lovstridig partshøring. - Det er alvorligt rent retsligt, og den fejl i sig selv kan give grundlag for erstatning, siger Sten Bønsing. Borgmester Bent Sørensen (S) oplyser, at han ikke ser noget nyt i rapportens konklusioner, og han er overbevist om, at et flertal i byrådet fortsat ønsker at gennemføre retssagen. Det undrer Sten Bønsing. - Hvis borgmesteren mener, at der ikke er noget nyt i konklusionerne, så må han hele tiden have ment, at kommunen har en dårlig sag, og så hænger det ikke sammen, at han vil i retten, siger Sten Bønsing. Venstrepolitiker Keld Jul Vagner, der fra starten har presset på for at få en uvildig undersøgelse af fyringen, ønsker fortsat ikke at udtale sig om rapporten og konsekvenserne af den. - Vi har lavet en aftale i byrådet om, at vi ikke udtaler os før det ekstraordinære byrådsmøde i dag, og den aftale agter jeg at holde, siger han. Sagens hovedperson håber fortsat på, at hun og Hals Kommune kan finde en fredelig løsning uden om retten. - Jeg håber virkelig ikke, at de tager den i retten. Jeg kan næsten ikke holde til, at det skal fylde mere af mit liv. Jeg vil gerne have en ende på sagen, så jeg kan komme videre, siger Henriette Høgsbro.