Ekspert: Mølletestcenter opfylder ikke EU-krav

Professor i miljøret dømmer også den nye aftale om Østerild ude. SF er usikker

KØBENHAVN:- Efter min opfattelse er det derfor ikke muligt at vedtage lovforslaget på det foreliggende grundlag uden at komme i konflikt med EU-retten. Så klar er konklusionen fra en af Danmarks førende eksperter i miljøret, Peter Pagh fra Københavns Universitetet, efter, at han har kigget på aftalen om et testcenter i Østerild. Peter Pagh har én gang dømt testcenteret ude, da Socialdemokraterne og SF bad ham om at vurdere regeringens forslag, og ifølge professoren er det ikke blevet bedre af, at der nu er en bred aftale. - De grundlæggende problemstillinger er ikke løst, som jeg ser det. Man skal vurdere alle de direkte og indirekte effekter på naturen, og det mener jeg stadig ikke, man har gjort, siger Peter Pagh. I følge EU’s habitatdirektiv skal man på forhånd være sikker på, at et projekt som testcenteret i Østerild ikke gør skade, og i følge Peter Pagh er dokumentation i forhold til Østerild slet ikke god nok. For eksempel vil man grave ekstra grøfter, så der ikke bliver udvasket så meget kvælstof i Vullum Sø, når træerne bliver fældet, men man tager ikke stilling til, hvad det betyder for søen, når der ikke kommer så meget vand, og det er netop den type indirekte påvirkninger, som der også skal tages højde for. SF i tvivl Den meget klare vurdering fra professoren bliver dog ikke delt af Miljøministeriet. Her har man hele tiden fastholdt, at EU ikke bliver et problem, men både SF og Socialdemokraterne har valgt at tage forbehold for den vurdering. De to partier er simpelthen ikke sikker på, at juraen holder, og derfor er der i betænkningen helt usædvanligt skrevet ind, at det udelukkende er regeringens ansvar, at EU-retten holder. Til gengæld mener SF’s miljøordfører Steen Gade, at det med oppositionens hjælp er lykkes at lave så meget om på regeringens forslag, at testcenteret ikke vil gøre skade på naturen, selvom juraen er tvivlsom. - På miljøsiden føler jeg mig overbevist om, at der ikke sker stor skade, men juridisk er jeg i tvivl, fordi der står, at det skal være oplyst, før loven er vedtaget. Men vi kunne ikke komme længere med regeringen, så nu må den tage ansvaret, siger han. I går var der 2. behandling af forslaget, som ventes vedtaget på fredag. Danmarks Naturfredningsforening har allerede bebudet en retssag, men det store spørgsmål er, om den får opsættende virkning. Hvis ikke kan sagen køre ved de danske domstole, mens møllerne bliver sat op, og først ende i EU, når vingerne har snurret længe. Kommissionen kan også selv gå ind i sagen, som Dansk Folkepartis Morten Messerschmidt har bedt dem om, men i følge Peter Pagh er det ikke noget, vindmøllemodstanderne skal satse på - Mit råd er, at folk ikke skal regne med det, for det unddrager sig enhver logik, hvilke sager der rejses fra kommissionen, som han siger.