Skolelukninger

Ekspert: - Politikere ikke skyld i lukninger

Borgerne skal ikke bebrejde politikerne for kommende skolelukninger, mener professor

NY HJØRRING: Det er ikke et spørgsmål, om der lukker folkeskoler de kommende år - spørgsmålet er, hvor mange og hvornår det sker. Det mener professor i statskundskab Poul Erik Mouritzen fra Syddansk Universitet. Alligevel mener han ikke, at borgerne skal bebrejde deres lokalpolitikere - det er nemlig ikke deres skyld, at skoler bliver lukket. - Jeg vil faktisk sige, at det er urimeligt at stille dem til dem ansvar, hvis de lukker skoler. De gør det som konsekvens af noget, der er besluttet i København, siger Poul Erik Mouritzen. Regnestykket er egentlig enkelt. Regeringen har besluttet, at skatten skal holdes i ro. Derfor har politikerne ikke mulighed for at øge indtægterne, selv om behovet skulle være der. Dernæst har regeringen pålagt kommunerne at udbetale en række sociale udgifter. Disse poster stiger kraftigt mange steder, og så er der kun ét at gøre: - Når de ikke må hæve skatten, kan de ikke gøre andet end at spare på kerneområderne - det vil sige daginstitutioner, skoler og ældre-området, fortæller Poul Erik Mouritzen. Fokus over på ældre For tiden falder børnetallene over hele landet - ikke mindst i Ny Hjørring Kommune. 1200 færre elever vil der formentlig være om ti år. Roger Buch, kommunalforsker fra Danmarks Journalisthøjskole, forudser, at en fremtid med flere ældre, færre børn og fortsat skattestop tvinger kommunerne til at spare på børne-området. - Ældrekurven vil accelerere for alvor om 10 år, og politikerne ved godt, og de bliver nødt til at foretage en omprioritering, siger Roger Buch. Skoleleder Per Frandsen fra Hørmested Skole mener, at tidliger skolelukninger til dels er en konsekvens af usande myter. - Fra centralt hold - blandt andet Undervisningsministeriet - har man antydet, at undervisningen er bedre, jo større skolen er. Det vil jeg meget kraftigt anfægte sandhedsværdien i, og den opmærksomhed, der er blevet skabt dér, er et kraftigt og uartigt benspænd for de små skoler, mener Per Frandsen.