Lokalpolitik

Ekspert siger god for støtteerklæring

Da der ikke blev stillet garanti, måtte borgmester godt handle på egen hånd, siger professor Haagen Jensen.

Støtteerklæringen, som Aalborgs borgmester og kommunaldirektør sendte til Danske Bank vedrørende Karolinelund, var en gratis omgang for kommunen. Derfor holdt afsenderne sig inden for deres mandat, uanset om de øvrige medlemmer af magistraten fik besked eller ej. Det fastslår Claus Haagen Jensen, professor i offentlig ret ved Copenhagen Business School. - De siger jo meget tydeligt, at det ikke er noget, der kan opfattes som en retslig forpligtelse, siger Claus Haagen Jensen med henvisning til, at det bemærkes i henvendelsen, at der er tale om en hensigtserklæring og ikke en garanti, samt at den ikke kan danne baggrund for et retsligt krav. - Og banken ved godt, hvad en hensigtserklæring er - en hensigtserklæring udtrykker en positiv vilje, men den udtrykker ikke på nogen måde en egentlig forpligtelse, siger professoren. Da byrådet mandag lukkede fonden Karolinelund og i den forbindelse dækkede et underskud på 9,7 millioner kroner, blev borgmester Henning G. Jensen (S) fra Venstre og de konservative skarpt kritiseret for, at magistraten ikke var blevet informeret om, at der var afsendt en sådan erklæring til forlystelsesparkens bankforbindelse. Omvendt fastholdt borgmesteren, at magistraten var blevet mundtligt orienteret. Uanset hvad der faktisk er foregået, siger Claus Haagen Jensen, at da hensigtserklæringen blot er udtryk for sympati i forhold til Karolinelund, ser han ikke noget problem i, at det sker uden at spørge de øvrige magistratsmedlemmer. Burde den øvrige magistrat ikke have været orienteret om erklæringen? - Det kan måske skabe borgmesteren et forklaringsproblem, men jeg kan ikke se, at der i sig selv er noget i det, siger Haagen Jensen.