Socialforsorg

Ekspert: Tynd fyring af ansat

Hjemmehjælper røg ud efter klage fra borgmesters søster. Henning G. afviser indblanding

AALBORG:Landsretten har truffet en helt rigtig beslutning. Sådan vurderer lektor Steen Bønsing, ekspert i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, den dom, som er afsagt i sagen om fyring af en mandlig hjemmehjælper i Aalborg Kommune. Han er tildelt erstatning efter uberettiget fyring. Hjemmehjælperen blev fyret efter en klage fra en klient, som er søster til Aalborgs socialdemokratiske borgmester Henning G. Jensen. Det var den første og eneste klage, John Bo Nielsen måtte lægge ryg til gennem 10 års ansættelse. - Det lyder som en tynd sag, siger Steen Bønsing, men borgmesterens søster har som alle andre ret til at klage. For at der skal være noget mere i sagen, skal borgmesteren have været inde over sagen. Borgmester Henning G. Jensen afviser over for NORDJYSKE Medier at have øvet indflydelse på fyringen: - Jeg vil overhovedet ikke blandes ind i en sag om fyring af en hjemmehjælper, som jeg intet har med at gøre. Borgmesteren understreger, at han alene er personaleansvarlig for ansatte i borgmesterens forvaltning, mens hjemmehjælpere hører under rådmanden for Ældre og Handicapforvaltningen. Henning G. Jensen er også utilfreds med, at det bliver offentliggjort, at det er hans søster, Irma Larsen, der har klaget over hjemmehjælperen. En oplysning, som Irma Larsen selv fremkom med i retten: - Ja, jeg synes også, retten burde have en næse, siger borgmesteren. Irma Larsen har ikke noget imod at stå frem med sin klage over hjemmehjælperen: - Han var fræk og næbbet i forbindelse med morgentoilette, forklarer hun. Ved en anden lejlighed kunne han ikke finde kaffebønnerne til Irma Larsen. - Derfor bad jeg områdelederen om, at hjemmehjælperen ikke viste sig i mit hjem igen, forklarer Irma Larsen. Kort efter blev hjemmehjælper John Bo Nielsen kaldt til samtale hos områdelederen. Han fik en advarsel og fik at vide, at han skulle forflyttes fra dag- til nattevagt. Det ville John Bo Nielsen ikke acceptere og kort efter modtog han den fyreseddel, som landsretten nu har kendt uberettiget. - Jeg er glad, men synes kommunen har spildt skatteborgernes penge ved at stå fast på en afgørelse, som ikke kunne holde i retten, siger John Bo Nielsen. Sagen har strakt sig over mere end to år, men John Nielsen har ikke været bekymret. - Jeg havde god samvittighed. Jeg er blevet beskyldt for noget, jeg ikke havde gjort, siger han.