Ekspert: Uddannelsen skal have et særpræg

600.000 er i underkanten men det kan lige gå an

ODENSE:Det kan godt lade sig gøre at etablere en lægeuddannelse i Aalborg, selvom en region med knap 600.000 indbyggere er lige i underkanten. Odense Universitetshospital har klaret sig med et befolkningsunderlag på knap 500.000 - samt optageområde i Syd- og Sønderjylland. Kjeld Møller Petersen, professor i sundhedsøkonomi ved Syddansk Universitet, kender planerne om etablere Danmarks fjerde lægeskole ved Aalborg Universitet. Og han tror på, at det kan lade sig gøre, selvom grundlaget er spinkelt: - Men det er væsentligt, at uddannelsen får en særlig drejning i Aalborg. Der er allerede i dag lidt forskel på de tre lægeuddannelser, og derfor kan Aalborg med fordel se på universitetets nuværende fagudbud. Det vil oplagt at arbejde med for eksempel medicoteknik, mener Kjeld Møller Petersen, der også fremhæver studieformen i Aalborg som et godt argument. - Det hænger på, om man kan tilføre noget særligt. For en halv snes år siden var Danmarks yngste lægeskole - den på Syddansk Universitet i Odense - i fare for at blive nedlagt. Og den trussel kan også ramme Aalborg, for en ekstra lægeuddannelse er afhængig af, at efterspørgslen på læger fortsat stiger de kommende år. En række overlæger på Aalborg Sygehus har gentagne gange advaret imod planerne, som de frygter vil underminere sygehusets status som universitetshospital for lægeuddannelsen ved Aarhus Universitet. Den frygt deler Kjeld Møller Petersen ikke: - De er bange for, at det skal gå ud over samarbejdet med Århus. Og det vil selvfølgelig give mere direkte konkurrence, men resultatet kan blive et mere ligeværdigt forhold. En nordjysk lægeuddannelse vil formentlig gøre det lettere at skaffe læger til landsdelen. Det er i hvert fald erfaringen fra Fyn: - Der er en tendens til, at de lokalt uddannede læger bliver i området. Og Nordjylland har stadig lidt karakter af udkantsområde, så det er væsentligt at kunne rekruttere højt kvalificeret arbejdskraft, siger Kjeld Møller Petersen.