Eksperter: Behov for ens afhøringsregler

Forsvarsminister Søren Gade (V) tager positiv mod forslag fra eksperter om at lave fælles og ensartede afhøringsregler i NATO og EU

KØBENHAVN:Der bør indføres ensartede og klare retningslinjer for afhøring af tilbageholdte personer i forbindelse med internationale konflikter i både NATO og EU-regi. Det skal sikre, at danske soldater ikke bliver retsforfulgt for at bruge metoder, som andre landes soldater gerne må bruge i samme krigs- og krisezone. Det siger pensioneret generalløjtnant K.G.H. Hillingsø til Morgenavisen Jyllands-Posten. Forslaget har baggrund i retssagen mod efterretningsofficer Annemette Hommel om mulige overgreb på irakiske tilbageholdte, der begynder mandag. Synspunktet deles af afdelingschef ved Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS) Peter Viggo Jakobsen. Også forsvarsminister Søren Gade (V) deler den tidligere NATO-chefs holdning, men siger, at det kan blive vanskeligt at gennemføre i praksis. - Man bør inden for EU og NATO sørge for at få nogle fuldstændig klare retningslinjer, så man har ens kodeks og opførsel i forbindelse med afhøringer. Og de retningslinjer bør Danmark følge, hvis man vil deltage i sådanne operationer, og det mener jeg, at Danmark bør, siger K.G.H. Hillingsø. For den pensionerede generalløjtnant er det ikke afgørende, om danske, britiske eller amerikanske metoder skal være normen for, hvad soldater må i fremtiden. De skal blot være ens. - Ellers lader vi danske soldater i stikken, mener Hillingsø. Peter Viggo Jakobsen erklærer sig 110 procent enig med Hillingsø. - Det er klart, at retningslinjer inden for EU og NATO skal ligge inden for eksisterende folkeret, men hvis man kan lave et sæt skræddersyede retningslinjer, som passer til de situationer, vi kommer ud for og blive enige om dem i NATO og EU, vil det være en fordel for alle. Og det vil lette diskussionen i Danmark, at man kan sige, at vi gør som alle andre, siger Peter Viggo Jakobsen til Jyllands-Posten. Forsvarsminister Søren Gade erkender, at der i dag er forskel på, hvordan landene fortolker Genèvekonventionens regler om, hvad soldater må, og han ser gerne en harmonisering i NATO- og EU-regi. - Det er en god idé at få implementeret folkeretten på samme måde i de forskellige lande, for vi kommer også i fremtiden til at skulle arbejde i internationale operationer. Det er noget, International Røde Kors arbejder på, og det er noget, jeg støtter og vil arbejde for. Men jeg forudser, at det kan blive vanskeligt at blive enige landene imellem, for vores holdning svarer måske ikke til det, andre lande ønsker at give deres soldater lov til, siger Søren Gade. Forsvarschef Jesper Helsø, der er indkaldt som vidne i retssagen mod Annemette Hommel, ønsker ikke at kommentere forslaget, da det vil kunne tolkes i den ene eller anden retning inden retssagen. Rehabiliterings- og Forskningscentret for Torturofre (RCT) mener, at man burde starte med at indarbejde et forbud mod tortur i den militære straffelov, som i øjeblikket er under revision i Folketinget. - Danmark har ligesom Norge fået henstillinger fra FN om at indarbejde et forbud mod tortur i den nationale lovgivning. Det er udmærket med fælles retningslinjer for afhøringsregler, men RCT slår på, at et forbud mod tortur må komme først, siger RCT's kommunikationskoordinator, Tue Magnussen. Han bakkes op af Enhedslistens Frank Aaen, der understreger, at indskrivningen af et forbud mod tortur er det største stridspunkt mellem regeringen og oppositionen i den igangværende behandling af regeringens forslag til en revision af den militære straffelov. Frank Aaen oplyser, at Enhedslisten i næste uge fremlægger en række konkrete ændringsforslag, som betyder, at Danmark ligesom Norge indskriver et forbud mod tortur i den danske lovgivning. Foruden Enhedslisten har Socialdemokraterne og De Radikale kritiseret, at forsvarsminister Søren Gade ikke klart tager afstand fra brugen af tortur og krigsforbrydelser i sit forslag til revision af den militære straffelov. /ritzau/