Buskørsel

Eksperter frygter for busserne

Offentlige milliarder til togtrafik kan gå tabt

KØBENHAVN:Milliarder af offentlige kroner til en bedre, hurtigere og mere effektiv togtrafik kan gå tabt, hvis politikerne ikke tager mere ansvar for bustrafikken. Advarslen kommer fra trafikeksperter forud for forhandlinger i efteråret, hvor regeringen vil lave en grøn transportplan, der gennem massive investeringer i jernbaner, skal få flere folk til at vælge toget og dermed nedbringe udslippet af CO2. - Det hjælper ikke noget, at man kun investerer i skinner og nedlægger busserne. Folk skal hen til stationen, og det er ikke alle, der bor så tæt på en station, at de kan gå eller cykle dertil, siger seniorforsker ved DTU Transport Linda Christensen. Regeringen har nedsat et udvalg på syv ministre, der skal komme med en plan for infrastrukturen i Danmark. Et vigtigt punkt er en bedre jernbane, hvor projekter som en udvidelse af jernbanen mellem København og Ringsted, et ny signalsystem samt et ekstra spor på banen fra København til Holbæk er projekter, der kan forbedre jernbanen. Men busser er slet ikke nævnt i oplægget til investeringsplanen, ligesom busser ikke var en del af Infrastrukturkommissionens rapport, der udkom tidligere på året. Det er regionale trafikselskaber, der har ansvaret for bustrafikken, og her er der ikke penge til udvikling. Stigende udgifter til brændstof og lønninger sammenholdt med færre passagerer presser økonomien. Regionerne forventer, at der i 2009 mangler 300 millioner kroner til busdriften. Det betyder, at regionerne er nødt til at nedlægge busruter, hvilket skaber en et dårligere net af kollektiv trafik. Derfor opfordrer trafikforsker Per Homann Jespersen fra RUC regeringen til at se samlet på den kollektive trafik og ikke kun investere i jernbanen. - Det er helt fint, hvis vi får opgraderet vores togsystem, men togsystemet er enormt afhængig af bussystemet. Man skal se det som et net af kollektiv trafik, der kan bringe os fra et punkt i landet til et andet, siger Per Homann Jespersen. Minister afviser Transportminister Carina Christensen (K) har ved flere lejligheder afvist, at staten skal give flere penge til busserne, da det er kommunernes og regionernes ansvar. Per Homann Jespersen mener, at det er en forkert beslutning, da de nødlidende busser koster hele det kollektive trafiksystem. - Indtil videre virker det, som transportministeren er kold over for bussernes problemer. Vi mangler sted, hvor man analyserer den kollektive trafik samlet. Det skulle ske i Trafikstyrelsen, men de får ingen midler til opgaven. Derfor står vi en i situation, hvor det kun kan gå nedad for bustrafikken. Busselskaberne er i en klemme og nødt til at skære ned. Jeg synes, man skal lave en plan for, hvordan vi genopretter busdriften her i landet og får sat nogle standarder for, hvad vi kan forlange forvente af den kollektive trafik, siger Per Homann Jespersen. /ritzau/