EMNER

Eksperter skal komme med oplæg om vandmølle

Der er nu lavet fem projekter, der alle vil sikre fiskene bedre adgang op i åen. Nu skal eksperter vurdere disse fem projekter.

Der er nu lavet fem projekter, der alle vil sikre fiskene bedre adgang op i åen. Nu skal eksperter vurdere disse fem projekter.

SÆBY:Der skal laves et solidt forarbejde, før der træffes en beslutning om, hvad der skal ske med Sæby Vandmølles stemmeværk. Det er amtet, der bestemmer over Sæby Å, men i amtsrådets udvalg for miljø og teknik har man lyttet til den voldsomme lokale kritik mod at pille ved vandmøllen. Fakta er dog, at det nuværende stemmeværk ikke fungerer efter loven. Den siger, at fiskene skal have fri adgang op i åen. Det har de ikke nu. Tværtimod bliver masser af fisk slået ihjel, når de forsøger at forcere møllens fisketrappe. Amtet er altså nødt til at gribe ind. Spørgsmålet er bare hvordan. Mange sæbynitter har gjort opmærksom på, at vandmøllen inklusiv stemmeværk har kæmpe kulturhistorisk værdi - og at der netop derfor kan dispenseres for reglen om, at fiskene skal have fri passage. I amtet vil man forsøge at finde et brugbart kompromis. En arbejdsgruppe, der blev nedsat i januar, har nu udvalgt fem forskellige projekter, der alle vil sikre fiskene bedre adgang op i åen. Fem projekter, der i forskellig grad vil ændre på vandmøllens visuelle udseende. Men en endelig afgørelse af, hvilket projekt, der skal føres ud i livet, er ikke lige på trapperne. Forslagene skal nemlig ”konsekvensvurderes”, som man udtrykker det i amtet. Det fine ord betyder, at tre eksperter skal vurdere, hvad de forskellige forslag vil betyde for henholdsvis fiskene og kulturhistorien. Til at lave disse vurderinger, har amtet udpeget tre personer, der er ekspeter på området. Nemlig en biolog fra Vejle Amt, en historiker fra Aalborg Historiske Museum og en historiker fra Hadsund Museum. Endelig vil amtets eget miljøkontor give en vurdering af, hvor meget vedligeholdelse de enkelte forslag vil give, samt en vurdering af, hvilken indvirkning de vil have på fuglelivet.